การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่
8 - 9 มิถุนายน 2560
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-010-06-2560 จำนวน 10 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:krisada.sak@mahidol.ac.th; ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :โทรศัพท์ 02-6448700 , 02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 2,500.00 THB
ค่าลงทะเบียน ภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-6448679-81 ต่อ 1414

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ประชุมวิชาการความก้าวหน้าครั้งที่ 16 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/2/2560 10:4น.
- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/2/2560 10:4น.
- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/2/2560 10:4น.
   


 

http://tinyurl.com/gw67mnd

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C103-0001 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
2 C103-0002 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
3 C103-0003 ภก. ศิริทัศน์ กระดานพล ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
4 C103-0004 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
5 C103-0006 ภญ. มณี วชิรรัตนวงศ์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
6 C103-0007 ภญ. กัญญ์ณัชญ์ สุนพงษ์ศรี ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
7 C103-0008 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
8 C103-0011 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
9 C103-0013 ภญ. กฤติกา แย้มพยนต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
10 C103-0014 ดร. กมล ไชยสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
11 C103-0015 ภญ. อรณัฐฐ์ เธียรธโนปจัย ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
12 C103-0016 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
13 C103-0017 ภญ. สุชาดา ธนภัทร์กวิน ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
14 C103-0018 ภญ. ลลิตภัทร ตรีรัตนพันธ์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
15 C103-0019 ภญ. ตุลยา โพธารส ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
16 C103-0020 พ.อ.หญิง พิชา คล้ายสิงห์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 onsite
17 C103-0021 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
18 C103-0022 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
19 C103-0023 ภญ. วัลย์วลัย ศรีทองสุข ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
20 C103-0025 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
21 C103-0026 ภญ. อันทิรา เฮงจิตตระกูล ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
22 C103-0027 รศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
23 C103-0029 ภก. เปรมชัย เม่นสิน ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
24 C103-0035 ภญ. ศรีนวล เคลือบพ่วง ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
25 C103-0038 ภญ. อรวรรณ บุญสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
26 C103-0039 ภญ. สุรีย์พร จิรนันทพาณิช ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
27 C103-0040 ภญ. ดาริกา วิชญชีวินทร์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
28 C103-0041 ภญ. ภิรดี ปิยะมาน ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
29 C103-0042 ภญ. พูลสมัย วิเชียรธวัชชัย ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
30 C103-0043 ภก. วุฒิพงศ์ เทพเพชรรัตน์ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
31 C103-0044 ภญ. กติมา มะมิง ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
32 C103-0045 ภญ. เอกอนงค์ ชัยภักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
33 C103-0048 นาง ปิยตา อึ๋งสกุล ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 mail
34 C103-0049 ภญ. วันดี ขำยัง ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
35 C103-0050 ภญ. ทิพาพร พงษ์ทอง ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
36 C103-0051 ภญ. ณัฏฐ์รดา เหมือนฤทธิ์ภวัต ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
37 C103-0052 ภญ. อัจฉรา ทาวรรณ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
38 C103-0053 ภญ. ปิยมาภรณ์ เศียรประเสริฐ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
39 C103-0054 ภญ. มัณฑนาพร สุนทรสุธี ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 online
40 C103-0055 ภก. ชาญชัย ธรรมร่มดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
41 C103-0056 ภก. ประเสริฐ โสวนางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
42 C103-0057 ภก. ศุภโชค มั่งมูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
43 C103-0058 ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
44 C103-0059 ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
45 C103-0060 ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
46 C103-0061 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
47 C103-0062 ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
48 C103-0063 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
49 C103-0064 ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
50 C103-0065 ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
51 C103-0066 ภก. วุฒินันท์ ส่องเสนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
52 C103-0067 ภญ. อัปสร พิทักษ์ทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
53 C103-0068 ภญ. นาริณี ไข่สมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
54 C103-0069 ภญ. พลอยไพลิน เงินเส็ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
55 C103-0070 ภญ. ปรียาภรณ์ ปลอดทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
56 C103-0071 ภญ. สุธินี รัตนพานิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
57 C103-0072 ภญ. สุขสันติ สัมฤทธิ์อุทัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
58 C103-0073 ภญ. กษมา รังสินธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
59 C103-0074 ภญ. วรารัตน์ ยังสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
60 C103-0075 ภก. สุเมธ โก้เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
61 C103-0076 ภญ. เยาวเรศ พวงพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
62 C103-0077 ภญ. ศีลจิต อินทรพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
63 C103-0078 ภก. อุดม แท้วิริยะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
64 C103-0079 ภก. ชนุตร์ กาญจนเวชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
65 C103-0080 พ.ต.หญิง นพวรรณ เพิ่มสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C103-0081 ดร. เบญจมาศ คุชนี online 2500 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C103-0005 ภญ. ชวัลนุช มัดจุปะ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
2 C103-0009 ดร. อชิดา จารุโชติกมล (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
3 C103-0010 ดร. เบญจมาศ คุชนี (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
4 C103-0012 ภญ. อุ้มชู สายเพชร (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
5 C103-0024 ภญ. กฤติกา แย้มพยนต์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
6 C103-0028 ภญ. เอกอนงค์ ชัยภักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
7 C103-0030 ภญ. วิภารัตน์ นุพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
8 C103-0031 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
9 C103-0032 ภญ. สายชล เกตุแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
10 C103-0033 ภญ. จุฑามาส คำวงษา (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
11 C103-0034 ภญ. สมร บุญวิสูตร (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
12 C103-0036 ภญ. วริยา งามอักษรศิลป์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
13 C103-0037 ภก. นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
14 C103-0046 ภญ. มนต์สิริ ธรรมศรี (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
15 C103-0047 ภญ. ณัฐธร คูวิจิตรสุวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
16 C103-0082 ภญ. วรารัตน์ ยังสุข (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
17 C103-0083 ภก. ปิยภัทธ์ โอวาท (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
18 C103-0084 ภญ. วรารักษ์ ทรัพย์อรัญ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
19 C103-0085 ภญ. รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THB
20 C103-0086 ภญ. ขนิษวดี อยู่เจริญ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
• สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-6448679-81 ต่อ 1414
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ความเครียด และวิธีแก้ความเครียด
รศ. ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบเรียงโดย : ชญานุตม์ นิรมร งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
Read this article
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ??
อาจารย์ เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาการไอเป็นกลไกการตอบสนองของ...
Read this article
การแพ้อาหารในเด็ก.........ข้อมูลสรุปสำหรับพ่อแม่มือใหม่
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://smartparentprogram.blogspot.com/2011/11/feeding-babies-lumpy-foods-before-9.html ...
Read this article
ยาอมแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อมีอาการเจ็บคอ หรือมีอาการไอ หลายคนเด...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554