การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
วันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-006-04-2561 จำนวน 11 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบหลักการประเมินทางโภชนบำบัดและการเลือกอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสม หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้น้ำเกลือล้างจมูกในโรคทางเดินหายใจ หลักพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกยาแก่หญิงให้นมบุตร การวินิจฉัยและดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกิดพิษจากยาที่พบได้บ่อย การรักษาอาการท้องผูก การดูแลผู้ป่าวที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน การดูแลผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนและข้อมูลความปลอดภัยใหม่ของยากลุ่ม proton pump inhibitor ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ข้อควรรู้ในการติดตามการใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวาน ข้อควรรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในปี ค.ศ. 2018 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิขีวนะ แนวทางล่าสุดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ urinary incontinence แนวทางการเลือกยาต้านอาการไอในเด็กเล็ก การประเมินผู้ป่วยหมดสติและการปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้นสำหรับเภสัชกร การดูแลด้านยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมภายหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง หลักฐานทางวิชาการสำหรับการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรค atrial fibrillation และการจัดการภาวะเลือดออกจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 450 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :- หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์ และโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 คุณพิณพิศ แสงเภา, คุณพูนทรัพย์ มี้เจริญ, ที่โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ PICD 2018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/1/2561 10:18น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ PICD 2018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/1/2561 10:18น.
- กำหนดการ-PICD_17_01_2018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/1/2561 15:59น.
- ใบจองห้องพักโรงแรมแลนด์มาร์ค หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/2/2561 12:5น.
- โรงแรมที่อยู่ใกล้สถานที่จัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/2/2561 12:5น.
   


 

http://tinyurl.com/yacbvxgn

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C115-0002 ภญ. คงคณสา สมยานนทนากุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
2 C115-0010 ภญ. ปัทมา เทียนวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
3 C115-0012 ภญ. ทวิตา สมพืช ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
4 C115-0017 ภก. ศักรินทร์ อินศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
5 C115-0018 นาง เปรมฤดี อินศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
6 C115-0026 ภญ. มณี วชิรรัตนวงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
7 C115-0027 ภญ. ยุวธิดา หงษ์ริญญา ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
8 C115-0030 นางสาว ณัฐกุล แต่ตรงจิตต์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
9 C115-0031 ภญ. ฐิติพร ขจิตพรวดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
10 C115-0042 ภก. ธวัช สุขสถิตย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
11 C115-0049 ภญ. ชนิกา วลัยกนก ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
12 C115-0050 ภก. ธเนศ ไชยบิน ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
13 C115-0057 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
14 C115-0058 ภก. เปี่ยมศักดิ์ พลยะศรีสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
15 C115-0059 ภญ. ปานหทัย มนต์สุวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
16 C115-0068 ภญ. รสลิน สือรี ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
17 C115-0070 ภญ. กรรณิการ์ ทับทิม ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C115-0001 ภก. กิตติ กิตติกาญจนาภา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
2 C115-0003 ภญ. จันทริกา สนั่นเกียรติเจริญ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
3 C115-0004 ภญ. วีรวรรณ มัธยัสถ์ถาวร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
4 C115-0005 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
5 C115-0006 ภญ. ศิโรรัตน์ ชูสกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
6 C115-0007 ภก. ณัฐชานันท์ โสภาธีรชัยกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
7 C115-0008 Jusikajer Jusikajer Jusikajer (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
8 C115-0009 Rosariodar Rosariodar Rosariodar (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
9 C115-0011 JasonAccon JasonAccon JasonAccon (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
10 C115-0013 Trenton49 Trenton49 Trenton49 (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
11 C115-0014 ภญ. อนงค์นาฏ สุขช่วย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
12 C115-0015 ภญ. สุภัทจรีย์ ดิเรกศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
13 C115-0016 ภญ. สุวลี เมฆาพิมานชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
14 C115-0019 ภญ. พรนับพัน ปันตี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
15 C115-0020 ภญ. สิรีธร แก้วประเสริฐศิลป์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
16 C115-0021 ภญ. กุลินดา อุดมพัฒน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
17 C115-0022 ภญ. พัชราภรณ์ บุญสูง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
18 C115-0023 ภก. สุรเชษฐ์ ธิติมุทา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
19 C115-0024 ภญ. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
20 C115-0025 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
21 C115-0028 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
22 C115-0029 ภญ. สุวิสา กาญจนนพวงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
23 C115-0032 ภญ. จีรวัธน์ นวโชติจิรานนท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
24 C115-0033 ภญ. ณัฐนิช ส้มจันทร์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
25 C115-0034 ภญ. ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
26 C115-0035 ภญ. จารวี โชคบำรุงศิลป์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
27 C115-0036 นาง ปัญจะ อินทรทัศน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
28 C115-0037 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
29 C115-0038 ภญ. บุณฑริกา กลิ่นศรีสุข (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
30 C115-0039 ภญ. ศรัณยวีร์ ปัญญาดี (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
31 C115-0040 ภญ. กมลินี มณีทิพย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
32 C115-0041 ภญ. ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
33 C115-0043 ภก. เกียรติศักดิ์ หรูมงคลเจริญ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
34 C115-0044 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
35 C115-0045 ภญ. ชนิศา ยงยศรุ่งเรือง (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
36 C115-0046 ภญ. อรณิช พูลภิบาล (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
37 C115-0047 นาย เอกเศรษฐ์ บุญขจรเดช (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
38 C115-0048 ภญ. พิณนภา ศริพันธุ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
39 C115-0051 ภญ. ณัฐกานต์ ทำทอง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
40 C115-0052 ภญ. พักตรพิมล อุทธาสิน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
41 C115-0053 ภญ. จุฑามาศ จันทร์บัว (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
42 C115-0054 ภญ. ปณิดา ไทยอ่อน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
43 C115-0055 ภก. ยศธร เลิศศักดิ์ศรีสกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
44 C115-0056 ภก. ประกอบ ชัยทวีพรสุข (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
45 C115-0060 ภญ. พนิดา นันทขว้าง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
46 C115-0061 ภญ. กันยารัตน์ ปนสูงเนิน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
47 C115-0062 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
48 C115-0063 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
49 C115-0064 ภญ. ณัฐกานต์ แสงสุวรรณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
50 C115-0065 นางสาว พัชรา ปานนิล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
51 C115-0066 ภญ. ภัทราวดี บูรณตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
52 C115-0067 ภญ. นารถระวี กุมลา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
53 C115-0069 ภญ. อาภาภรณ์ รุณเจริญ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
54 C115-0071 ภญ. ชุติมา รัตนตันติกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
55 C115-0072 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
56 C115-0073 ภญ. ชุดาภรณ์ สุขเกษม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
57 C115-0074 ภก. ศุภกร เมฆะสุวรรณดิษฐ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
58 C115-0075 ภก. อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
59 C115-0076 ภญ. อรชา วิใจเงิน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
60 C115-0077 ภก. นิธิลัทธ์ เลิศกิติยศ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
61 C115-0078 ภญ. ยุวพันธุ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
62 C115-0079 ภญ. อรษา ศรชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
63 C115-0080 ภก. สิทธิพงษ์ ลิวนานนท์ชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
64 C115-0081 ภก. สิทธิพงษ์ ลิวนานนท์ชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
65 C115-0082 ภญ. ชิราภรณ์ ไวยมิตรา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
66 C115-0083 ภญ. ธนัชพร สุนทรนนท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
67 C115-0084 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
68 C115-0085 ภญ. เบญชญา ทวีชุมพล (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THB
69 C115-0086 ภญ. กมลพัชร เอื้อกุศลสมบูรณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) พิษร้ายจากปลาปักเป้า
รศ.วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปลา เป็นอาหารที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นอาหารสุขภาพโดยเฉพาะปลาทะเล แต่ก็ยังมีปลาทะเลบางชนิดที่เราไม่...
Read this article
ชาร้อน ชาเย็น ประโยชน์/โทษ ต่อสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/1b/cd/46/1bcd464265a3cb359dd0f34d...
Read this article
4 ขั้นตอน การเลือกโพรไบโอติคส์
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูง ใครๆก็บอกว่ากินโพ...
Read this article
ตรวจเลือดกับการตรวจร่างกายประจำปี
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.dr-olivier-clinic.com/wp-content/uploads/2014/01/dr-olivier-ch...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554