การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017
28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-06-2560 จำนวน 13.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำทางโภชนบำบัดในผู้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารที่จะช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกัน แนวคิดและเภสัชบำบัดสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การรักษาในผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ การจัดการปัญหาด้านกระดูกในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา การใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจากการใช้ยาปฏิชีวนะ การจัดการผู้ป่วยโรคตาแห้ง ผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะ Diabetic Ketoacidosis และ Hyperosmolar Hyperglycemic State หลักฐานทางวิชาการในปัจจุบันเกี่ยวกับยากลุ่ม sulphonylurea และยา metformin แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเด็ก แนวทางการดูแลผู้ป่วย COPD ปี ค.ศ. 2017 ยาสูดพ่นชนิดใหม่สำหรับรักษาโรค COPD และ asthma หลักการประเมินและจัดการผู้ป่วยที่อาจมีอาการแพ้ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และหลักการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในปี ค.ศ. 2017 ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 450 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; phinnaphit.sae@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ : 0-2644-4536 และ 0-2644-8694

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการ APICD 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/2/2560 10:44น.
- ขอประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Advance in PICD 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/2/2560 10:44น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Advance in PICD 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/2/2560 10:44น.
- แบบฟอร์มห้องพัก Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2560 16:24น.
   


 

http://tinyurl.com/heqhkwp

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C100-0004 นาย ทิวา รัตนธรรม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C100-0008 ภญ. กุลินดา อุดมพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C100-0009 ภก. ธีรภัทร์ ศากยะโรจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C100-0010 ภญ. วันเพ็ญ ผณินทรารักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C100-0011 ภญ. วรรณี ผาณิตพงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C100-0012 ภก. เปี่ยมศักดิ์ พลยะศรีสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C100-0034 ภญ. ภัทราวดี บูรณตระกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C100-0037 ภญ. ทวิตา สมพืช ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C100-0040 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริเสวกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C100-0041 ภญ. ศิณิชา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C100-0001 ภญ. วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
2 C100-0002 ภก. ณรงค์ศักดิ์ สืบสาย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
3 C100-0003 ผ.ศ. จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
4 C100-0005 ภก. ณัฐพล ลี้สกุลพิศุทธิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
5 C100-0006 ภญ. สุภัทจรีย์ ดิเรกศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
6 C100-0007 ภญ. สุวลี เมฆาพิมานชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
7 C100-0013 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
8 C100-0014 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
9 C100-0015 ภญ. จีรภา เพ็ญจันทร์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
10 C100-0016 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
11 C100-0017 ภญ. นิอร ไชยนิตย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
12 C100-0018 ภญ. จันทร์จรัส รูปสูง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
13 C100-0019 ภญ. เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
14 C100-0020 ภญ. ทิตตาภา กาญจนภักดิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
15 C100-0021 ภญ. อัจฉรา เสนาทิพย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
16 C100-0022 ภญ. จารวี ปิยะญาติ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
17 C100-0023 ภญ. สิริวรรณ หมื่นรุ่น (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
18 C100-0024 ภญ. ชนิกานต์ เนียมขาว (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
19 C100-0025 ภญ. พัชราพรสิณี สัญฑิติธนาพร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
20 C100-0026 ภญ. ชวัลนุช มัดจุปะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
21 C100-0027 ภญ. ชุษณา เมฆทวีกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
22 C100-0028 ภญ. อัจจิมา ศรีบุญเรือง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
23 C100-0029 ภญ. ฐิติพร นาคทวน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
24 C100-0030 ภญ. ณัฐกานต์ ปทุมมณี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
25 C100-0031 ภญ. ศิริพร สุวรรณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
26 C100-0032 ภญ. ธมลวรรณ พรประสิทธิ์ (mail) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
27 C100-0033 ภญ. ดวงพร สมาฤกษ์ (mail) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
28 C100-0035 ภญ. มัตติกา ประพฤติดี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
29 C100-0036 ภญ. กมลา ทักษิณาวิสุทธิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
30 C100-0038 ภญ. นฤชยา กณาพันธุ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
31 C100-0039 ภญ. จิรากาญจน์ ราญรอน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
32 C100-0042 ภก. จักรพงษ์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
33 C100-0043 ภญ. พจนารถ โตประศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
34 C100-0044 ภก. สกลชาติ พงษ์มณีรัตนกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
35 C100-0045 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 1)
รศ.ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เนื่องจากประเทศไทยมีการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นก...
Read this article
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากรา Exserohilum rostratum : ปรากฏการณ์ในปี 2555
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### Exserohilum rostratum (E. ros...
Read this article
บัวหลวง...สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.naturalether.com/wp-content/uploads/2015/06/pink-lotus-nelumbo-250x250.jpg ###...
Read this article
ยาเลื่อนประจำเดือน .. ที่นี่มีคำตอบ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การมีประจำเดือนในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554