การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017
28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-06-2560 จำนวน 13.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำทางโภชนบำบัดในผู้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารที่จะช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกัน แนวคิดและเภสัชบำบัดสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การรักษาในผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ การจัดการปัญหาด้านกระดูกในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา การใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจากการใช้ยาปฏิชีวนะ การจัดการผู้ป่วยโรคตาแห้ง ผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะ Diabetic Ketoacidosis และ Hyperosmolar Hyperglycemic State หลักฐานทางวิชาการในปัจจุบันเกี่ยวกับยากลุ่ม sulphonylurea และยา metformin แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเด็ก แนวทางการดูแลผู้ป่วย COPD ปี ค.ศ. 2017 ยาสูดพ่นชนิดใหม่สำหรับรักษาโรค COPD และ asthma หลักการประเมินและจัดการผู้ป่วยที่อาจมีอาการแพ้ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และหลักการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในปี ค.ศ. 2017 ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 450 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; phinnaphit.sae@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ : 0-2644-4536 และ 0-2644-8694

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการ APICD 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/2/2560 10:44น.
- ขอประชาสัมพันธ์งานประชุม Adv. 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/4/2560 15:14น.
- ขออนุมัติจัดการประชุม Adv. 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/4/2560 15:14น.
- แบบฟอร์มห้องพัก Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/5/2560 13:55น.
   


 

http://tinyurl.com/heqhkwp

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C100-0004 นาย ทิวา รัตนธรรม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C100-0005 ภก. ณัฐพล ลี้สกุลพิศุทธิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C100-0007 ภญ. สุวลี เมฆาพิมานชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C100-0008 ภญ. กุลินดา อุดมพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C100-0009 ภก. ธีรภัทร์ ศากยะโรจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C100-0010 ภญ. วันเพ็ญ ผณินทรารักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C100-0011 ภญ. วรรณี ผาณิตพงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C100-0012 ภก. เปี่ยมศักดิ์ พลยะศรีสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C100-0019 ภญ. เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C100-0025 ภญ. พัชราพรสิณี สัญฑิติธนาพร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C100-0028 ภญ. อัจจิมา ศรีบุญเรือง ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C100-0030 ภญ. ณัฐกานต์ ปทุมมณี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C100-0031 ภญ. ศิริพร สุวรรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C100-0032 ภญ. ธมลวรรณ พรประสิทธิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C100-0034 ภญ. ภัทราวดี บูรณตระกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C100-0035 ภญ. มัตติกา ประพฤติดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C100-0037 ภญ. ทวิตา สมพืช ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C100-0040 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริเสวกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C100-0041 ภญ. ศิณิชา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C100-0043 ภญ. พจนารถ โตประศรี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C100-0044 ภก. สกลชาติ พงษ์มณีรัตนกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C100-0045 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C100-0047 ภญ. รัฐสภา ครองชัยกมล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C100-0049 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C100-0050 ภญ. นิชาภา ช้างเผือก ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C100-0053 ภก. เกษม วัฒนธีระกษมา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C100-0054 ภญ. ประพรรัตน์ วิเศษสิงห์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C100-0057 ภก. ณัฏฐพงศ์ อุ่ยเจริญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C100-0058 ภญ. ปัทมา เทียนวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C100-0062 ภญ. วาทินี บุญพรหมมา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C100-0064 ภญ. กันตพร ทิววัฒน์ปกรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C100-0065 ภญ. เอมมิกา แก่นจันทร์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C100-0066 ภญ. พรหมภัสสร อยู่อย่างดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C100-0067 ภญ. วิภา ธรรมทินโน ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C100-0069 ภญ. รุ้งนภา อังศุวรพฤกษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C100-0072 ภญ. พรจันทร์ สุรพงศานุรักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C100-0075 ภญ. พรพินธุ์ ผลพานิชย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C100-0077 ภญ. วามรินทร์ เนียมศรีเพ็ชร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C100-0078 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศกิ่งกาญจนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C100-0079 ภญ. นภา ติยะวัฒน์วิทยา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C100-0080 ภญ. แพร เพ็ญศรี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C100-0081 ภญ. ปิยพร เจริญศุภพงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C100-0082 ภญ. สิริกานต์ สมศักดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C100-0084 ภญ. วิมล วิทย์วรนาถ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C100-0086 ภญ. เมทิกา เที้ยบัญญัติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C100-0087 ภญ. ศิริเพ็ญ ภูริพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C100-0088 ภญ. วชิราภรณ์ น้อยพิทักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C100-0089 ภก. ณรงค์ หาญธารีรักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C100-0093 ภญ. พรชนก นันตะเสนีย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C100-0095 ภญ. จุฑารัตน์ ลีสมาจาร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C100-0097 ภก. พรหมพิริยะ พลอยมีค่า ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C100-0098 ภญ. ปริศนา ชัยสมบูรณ์พันธ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C100-0099 ภญ. ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C100-0101 ภญ. กฤติมา โภชนสมบูรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C100-0102 ภญ. นิภาพร เปล่งศรี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C100-0107 นางสาว ชุติมา คงทรัพย์เมธี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C100-0108 ภญ. อุษา ลัภนลาภลอย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C100-0109 ภญ. สิริภรณ์ มุกดารักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C100-0110 ภญ. ทศพร แสงทองอโณทัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C100-0111 ภก. กิตติชัย มาลัยมาตร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C100-0112 ภญ. สิรินาถ ภัยวิมุติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C100-0113 ภญ. ปราณี ศรีกุลนาวิน ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C100-0114 ภญ. รังสิมา ไชยาสุ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C100-0115 ภก. กระสิน สร้อยศรีลา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C100-0118 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C100-0122 ภญ. อรภรณ์ ตรียสรศัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C100-0123 พ.อ.หญิง อุไรพร อิ่มอาเทศ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C100-0127 ภญ. มานิตา สุริยรังษี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C100-0128 ภก. ศุภกร เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C100-0129 ภญ. พนิดา นันทขว้าง ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C100-0130 ภญ. ภาณี เปรมภูษิตานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C100-0132 ภก. จิราพร วัฒนธีระกษมา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C100-0133 ภญ. ปัญนันท์ฉัตร ศรียาภัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C100-0134 พ.ต.ต.หญิง จิตลดา เจริญนิติกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C100-0135 ภญ. ดุจสุรีธร จันทา ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C100-0137 ภก. จตุพร ดีงาม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C100-0139 ภญ. พรศิริ สุพัฒนกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C100-0140 ภญ. ทิพวรรณ เมธะคานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C100-0141 ภญ. สุดารักษ์ แซ่ลือ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C100-0144 ภญ. น้ำทิพย์ จุติพงษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C100-0145 ภญ. รชฏภรณ์ พุ่มเจริญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C100-0146 ภญ. ธีราพร ทัศพร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C100-0147 ภญ. ภาวิลาส กานธนาวัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C100-0148 ภญ. กนกรัตน์ สถาวรานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C100-0150 ภญ. สุวิมล เชาวนโยธิน ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C100-0151 ภญ. รุสนา มูเก็ม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C100-0156 ภก. สมพจน์ ศรีประพฤทธ์ชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C100-0158 ภญ. รติพร วงศ์วิวัฒน์กิจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C100-0159 ภญ. ภารดี ใจภักดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C100-0160 ภญ. ณัฐนิชา กลับสุวรรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C100-0162 ภก. ประธาน ประเสริฐวิทยาการ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C100-0164 ภญ. พัชราภรณ์ นาคเอี่ยม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C100-0165 ภก. ฐิติพันธ์ พร้อมพลากร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C100-0171 ภญ. อรวรา พฤษธิสาริกร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C100-0173 ภญ. สุธาสินี ตนานุประวัติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C100-0174 ภญ. จีรัญชยา วิรพันธนชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C100-0175 ภก. ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C100-0178 ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C100-0179 ภญ. ธนภรณ์ บรรเจิดธรรม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C100-0180 ภญ. กนกวลี สิงห์รุ่งเรืองกิจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C100-0181 ภก. อภิเชษฐ์ ปัญญาวัฒนานุกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C100-0182 ภญ. ฮาดาซาห์ เอี่ยมปทุมมาลย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C100-0183 ภก. เฉลิม ประดิษฐสุวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C100-0188 ภญ. สุรีย์ รอดทอง ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C100-0189 ภญ. สรพัศ ล้ออุทัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C100-0190 ภญ. ปานรดา อินทรชาธร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C100-0191 ภญ. จุไรรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C100-0193 ภญ. อรพินท์ รักทองหล่อ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C100-0195 ภญ. อาภาพร สุขอารมณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C100-0197 ภญ. สกาวรัตน์ คนเสงี่ยม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C100-0198 ภญ. สาลินี ชัยวีระไทย ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C100-0199 ภญ. อาจารีย์ รัศมี ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C100-0211 พ.ต.อ.หญิง ชิดพรรณ พุฒิพิสิฐเชฐ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C100-0001 ภญ. วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
2 C100-0002 ภก. ณรงค์ศักดิ์ สืบสาย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
3 C100-0003 ผ.ศ. จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
4 C100-0006 ภญ. สุภัทจรีย์ ดิเรกศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
5 C100-0013 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
6 C100-0014 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
7 C100-0015 ภญ. จีรภา เพ็ญจันทร์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
8 C100-0016 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
9 C100-0017 ภญ. นิอร ไชยนิตย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
10 C100-0018 ภญ. จันทร์จรัส รูปสูง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
11 C100-0020 ภญ. ทิตตาภา กาญจนภักดิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
12 C100-0021 ภญ. อัจฉรา เสนาทิพย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
13 C100-0022 ภญ. จารวี ปิยะญาติ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
14 C100-0023 ภญ. สิริวรรณ หมื่นรุ่น (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
15 C100-0024 ภญ. ชนิกานต์ เนียมขาว (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
16 C100-0026 ภญ. ชวัลนุช มัดจุปะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
17 C100-0027 ภญ. ชุษณา เมฆทวีกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
18 C100-0029 ภญ. ฐิติพร นาคทวน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
19 C100-0033 ภญ. ดวงพร สมาฤกษ์ (mail) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
20 C100-0036 ภญ. กมลา ทักษิณาวิสุทธิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
21 C100-0038 ภญ. นฤชยา กณาพันธุ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
22 C100-0039 ภญ. จิรากาญจน์ ราญรอน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
23 C100-0042 ภก. จักรพงษ์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
24 C100-0046 ภญ. วรรณรัตน์ จรูญรัตน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
25 C100-0048 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
26 C100-0051 ภญ. ตรีนุช โตอินทร์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
27 C100-0052 ภญ. วรรัตน์ สุระนรากุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
28 C100-0055 ภญ. มัชมน บัวอนนท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
29 C100-0056 ภญ. ธิติมา เพ็งสุภาพ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
30 C100-0059 ภญ. ปิติพร เจวินทุลักษณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
31 C100-0060 ภก. พรชัย ปุ่นโพธิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
32 C100-0061 ภก. ปิยะพงษ์ ชัยวิทยาอัมพร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
33 C100-0063 ภญ. ศรีสุนันธ์ สุวรรณาภรณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
34 C100-0068 ภญ. จุฬาภรณ์ ภาพวิจิตรศิลป์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
35 C100-0070 ภญ. พิชามญช์ จากยางโทน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
36 C100-0071 ภก. โยธิน ดีพรธนพล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
37 C100-0073 ภญ. พรรณี เศษศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
38 C100-0074 ภญ. นริศรา มานาค (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
39 C100-0076 ภญ. บุณยดา สว่างวงษ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
40 C100-0085 ภก. ปฏิภาค บุญจรัชชะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
41 C100-0090 ภญ. ปวีณ์สุดา สามสี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
42 C100-0091 ภญ. จิดาภา สุวรรณคดี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
43 C100-0092 ภญ. อุ้มชู สายเพชร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
44 C100-0094 ภญ. นิตยา จันทกาญจน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
45 C100-0096 ภญ. หทัยรัตน์ เตชะเมลืองกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
46 C100-0100 ภญ. จุรีพร สรรพากร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
47 C100-0103 ภญ. ธนาพร ฉิมดิษฐ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
48 C100-0104 ภญ. อรมณี กิตติวรรุทธ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
49 C100-0105 ภญ. อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
50 C100-0106 ภญ. ปิยธิดา พลอยจีน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
51 C100-0116 ภญ. ธนาพร คุ้มสว่าง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
52 C100-0117 ภก. ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
53 C100-0119 ภญ. ชนิสรา โกมลกิติสกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
54 C100-0120 ภก. ณัฐพงษ์ คิดรอบ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
55 C100-0121 ภญ. พนมพันธ์ ลีคำหมง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
56 C100-0124 ภญ. มณีพิมาย ไชยชุน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
57 C100-0125 ภญ. พิมพรัศมิ์ ยังคง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
58 C100-0126 ภญ. ดวงนภา บุตรเรืองศักดิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
59 C100-0131 ภก. ธนกิจ วงศ์สิริเมธากุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
60 C100-0136 ภก. จักรพันธุ์ ศริพันธุ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
61 C100-0138 ภญ. จุฬาลักษณ์ น้อยท่าช้าง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
62 C100-0142 ภก. กิตติธัช ธนเขตไพศาล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
63 C100-0143 ภญ. สายชล เกตุแก้ว (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
64 C100-0149 ภญ. อรวรรณ สามัคคีธรรม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
65 C100-0152 ภญ. ยลวรรณ แซ่ลี้ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
66 C100-0153 ภญ. กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
67 C100-0154 ภญ. ศุภากร สุนทรเทพวรากุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
68 C100-0155 ภญ. กาญจนา เฉลิมบุญ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
69 C100-0157 ภญ. ปานทิพย์ คีรีศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
70 C100-0161 ภก. จักรกฤษ บุษพันธ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
71 C100-0163 ภญ. มลฤดี รอดเจริญ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
72 C100-0166 ภญ. ปานหทัย มนต์สุวรรณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
73 C100-0167 ภญ. สุรินทร์ มหาวัฒนะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
74 C100-0168 ภญ. เจดีย์ ชลศรานนท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
75 C100-0169 ภก. สาริษฐ์ แก้วสุวรรณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
76 C100-0170 ภก. ภัทรพร ชุติวิตโภคิน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
77 C100-0172 ภญ. นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
78 C100-0176 ภญ. อนงค์นาฏ เสียมไหม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
79 C100-0177 ภญ. นภสิริ ประสมศรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
80 C100-0184 ภญ. พัชรา พันธาสุ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
81 C100-0185 ภญ. ดรุณี ขจรเดชะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
82 C100-0186 ภก. เฉลิม ประดิษฐสุวรรณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
83 C100-0187 ภญ. ปิยมาภรณ์ อุตรนคร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
84 C100-0192 ภญ. ฝนทิพ ปุพพะธีราวณิชย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
85 C100-0194 ภญ. กุลอนงค์ เกิดศิริ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
86 C100-0196 ภก. พรชัย ปุ่นโพธิ์ (mail) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
87 C100-0200 ภญ. วัชราพรรณ พลอยเทศ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
88 C100-0201 ภญ. ณัฐสุดา หลักเพชร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
89 C100-0202 ภก. ไชยวัฒน์ ฉัตรไพศาลสกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
90 C100-0203 ภญ. ชลลดา มานิตเฉลิมชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
91 C100-0204 ภก. นายกิตติพงศ์ แซ่ซือ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
92 C100-0205 ภก. นายกิตติพงศ์ แซ่ซือ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
93 C100-0206 ภก. ญาณวุฒิ ศักดิ์ศรีสงวน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
94 C100-0207 ภก. ถาวร ล้วนรัตน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
95 C100-0208 ภก. บุญยงค์ ชาญเชี่ยวชิงชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
96 C100-0209 ภญ. ณกานต์ ตัณฑ์พะลัง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
97 C100-0210 ภก. ธรรมนูญ กิจไธสง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
98 C100-0212 ภญ. ขอพร เพชรเรืองรอง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
99 C100-0213 ภญ. กนกกานต์ พัตนพิบูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
100 C100-0214 ภญ. ณัฐวดี กาญจนภักดิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
101 C100-0215 ภก. สมพงศ์ สุริยศรีวรรณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
102 C100-0216 ภญ. ชลิดา แก่นสิงห์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
103 C100-0217 ภญ. คุณธิดา ยังสังข์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
104 C100-0218 ภก. นราธร พิทักษ์อรรณพ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
105 C100-0219 ภญ. โชติรส หอเจริญ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
106 C100-0220 ภญ. กิตติยาพร ไชยเพชร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
107 C100-0221 ภญ. สาวิตรี เจนรุ่งโรจน์สกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
108 C100-0222 ภก. เอกประพันธ์ ทำสะดวก (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
109 C100-0223 ภก. ชัยยุทธ์ ลามะให (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
110 C100-0224 ภก. พุฒิวัชร์ สังวรกาญจน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
111 C100-0225 ภญ. แพรวพรรณ โสดาวรรณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THB
112 C100-0226 ภก. จรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แกงขี้เหล็ก อาหารที่ถูกลืม
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แกงขี้เหล็ก...
Read this article
การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 4 (Development of Nanoparticles and Delivery Systems: Chapter IV)
ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช, ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต, ภญ.ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ.วสุ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ และ ภก.โกศล แซ่ติ้ง ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### บทนำ ...
Read this article
ยี่โถ...มีพิษจริงหรือ
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### จากกระแสละครเวียงร้อยดาว ที่มีการนำใบ และดอกย...
Read this article
เชื้อโรคในแหล่งน้ำธรรมชาติ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554