การประชุมวิชาการ Clinical Practices on Intravenous Admixture and Incompatibility
วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Clinical Practices on Intravenous Admixture and Incompatibility จัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลอง 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งนี้ภาควิชาเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้จัดประชุมตระหนักดีว่ายาฉีดที่ให้เข้าทางหลอดเลือดดำจำนวนมากต้องนำมาละลาย หรือ ผสมกับสารน้ำปริมาตรมากเสียก่อน โดยนอกจากต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผสมแล้วยังต้องคำนึงถึงความไม่คงตัวของยาฉีดที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของยากับสารน้ำ ภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์ให้ยา อีกทั้งต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ทางคลินิก ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยาฉีดและสารน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากปัญหาปฏิกิริยาต่อกันในการเตรียมยาฉีด และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาตามที่คาดหวัง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

1. มีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมยาฉีดสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงตัวของยาในสารละลายผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
2. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการวิเคราะห์ปัญหาความไม่เข้ากันของยาฉีดและสารละลายผสมของยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และนำไปสู่การติดตามผลการรักษาและแก้ไขปัญหาทางคลินิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1205-02

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิตกลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-644-8677-91 ต่อ 1414 โทรสาร 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- schedule_Clinical_Practices_2012 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญประชุม_clinical_practise หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2555 16:25น.
- ขออนุมัติจัดประชุม_Clinical_practise2012 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/4/2555 9:50น.
   


 

http://tinyurl.com/6muja6t

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C017-0001 ภญ. วันดี วัฒนธาดากุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
2 C017-0002 ภญ. ทัศนีย์ ภายไธสง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
3 C017-0003 ภญ. ประภาศรี ปันเขต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
4 C017-0004 ภก. ทวิช ศรีโสภา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
5 C017-0005 ภก. วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
6 C017-0006 ภญ. พจณีย์ ธีรวัฒน์วาที สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
7 C017-0007 ภก. สุพรรณ คำมูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
8 C017-0008 ภญ. ณัฐนันท์ ผ่านสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
9 C017-0009 ภญ. จารุพร สาริกขา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
10 C017-0011 ภญ. นัทธิรา ตันสกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
11 C017-0012 ภญ. จงดี เฟื่องมารยาท สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
12 C017-0013 ภญ. จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
13 C017-0014 ภญ. ศิริพร ขาวคม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
14 C017-0015 นาง พรรัตน์ บุญล้อม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
15 C017-0016 นาง ฐิติมา ประภาศิริสุลี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
16 C017-0017 ภญ. จันทร์เพ็ญ โพธิวรากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
17 C017-0018 ภญ. อภิรดี ศรีโยม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
18 C017-0019 ภก. นพพร จิ๋วประดิษฐกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
19 C017-0020 ภก. ปิยพัทธ์ โอวาท สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
20 C017-0021 ภญ. กิตติมา สรรพสมบูรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
21 C017-0022 ภญ. ศุภลักษณ์ ธนานนท์นิวาส สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
22 C017-0023 ภญ. นิตยาธร บุตรวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
23 C017-0025 ภก. สมมารถ วานิชสัมพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
24 C017-0026 ภญ. อรอนงค์ ทับยาง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
25 C017-0027 ภก. ธนาภรณ์ วรรณวิสูตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
26 C017-0028 ภญ. นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
27 C017-0029 ภก. วิโรจน์ ชื่นบุญงาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
28 C017-0030 ภญ. วิรัตน์ จันทรศิริรังษี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
29 C017-0031 พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี ประสงค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
30 C017-0032 ภก. สาโรช อ่อนละออ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
31 C017-0034 นางสาว มยุรา อานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
32 C017-0035 นางสาว รวงทิพย์ ปานแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
33 C017-0036 ภญ. สิริพร วงศ์ธนู สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
34 C017-0037 ภญ. อมรรัตน์ อุ่นเรือน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
35 C017-0038 ภญ. รสสุคนธ์ สังขมงคล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 corp-online
36 C017-0039 ภก. บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 corp-online
37 C017-0040 ภญ. มาศรินทร์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
38 C017-0041 ภญ. จริยา สุภาพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 corp-online
39 C017-0042 ภญ. อาภัสสา ตั้งกิจพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 corp-online
40 C017-0043 ภญ. นพมาศ จันทร์ละออ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
41 C017-0044 ภญ. พนมพร ศรีบัวรินทร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
42 C017-0045 ภญ. มานิตา สุริยรังษี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
43 C017-0046 ภญ. ศิริเพ็ญ อุดมเวชภัณฑ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
44 C017-0047 ภก. สราวุธ กิตติเกษมสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
45 C017-0048 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
46 C017-0050 ภก. ปิยะเมธ โตสุขุมวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
47 C017-0052 ภญ. สุรีย์ นิมิตรวงศ์สิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
48 C017-0053 ภญ. นุชนาถ ตั้งเวนิชเจริญสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
49 C017-0054 ภญ. ศุภลักษณ์ นันทมงคล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
50 C017-0055 ภก. พิทักษ์ พิทักษ์บูรพา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
51 C017-0056 ภญ. ณิชาณี ชำรัมย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
52 C017-0057 ภญ. มัณทนา คันทะเรศร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
53 C017-0058 ภญ. จิตต์ธิดา ชูแสงเลิศวิจิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
54 C017-0059 ภญ. ภัทรพร ตั้งสุจริต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
55 C017-0060 ภญ. จิราวรรณ สันติเสวี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
56 C017-0061 ภญ. วราภรณ์ อุ่นจันทึก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
57 C017-0062 ภก. กัณฑวัฒน์ งามพยุงพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
58 C017-0063 ภก. อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 mail
59 C017-0064 ภญ. เบญญาภา จงชาญสิทโธ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
60 C017-0065 ภญ. พรทิพา จันทร์ณรงค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
61 C017-0066 ภญ. รุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
62 C017-0068 ภญ. อรวรรณ บุญสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
63 C017-0069 ภญ. วิภาดา วงศ์นิสากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
64 C017-0072 ภญ. กรรณิการ์ กิจศิริรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
65 C017-0073 ภก. พิชญ์ตะวัน พลดีงาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
66 C017-0074 ภญ. ปิ่นอนงค์ กิจจนศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
67 C017-0075 ภญ. นันท์นภัสพร วงษ์ลา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
68 C017-0076 ภญ. ทวีวรรณ ปิยะพรมดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
69 C017-0077 ภญ. ทรงประภา ชุณหเสวี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
70 C017-0078 ภญ. ปวีณา บูรพาเดชะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
71 C017-0079 ภญ. นิชนันท์ ธีรวัฒโนดม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
72 C017-0080 ภญ. พุทธิษา ศรประดิษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
73 C017-0081 ภก. รชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
74 C017-0082 ภญ. พฤกษมนต์ อินตา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
75 C017-0083 นาง พัฒนา สารีธงชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
76 C017-0084 ภก. สิริน มะลินิล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
77 C017-0085 ภญ. มณี มณีเวศย์วโรดม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
78 C017-0086 พต.หญิง พรรณพิลาส หุตะเสวี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
79 C017-0087 ภญ. น้ำฝน แสวงภาค สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
80 C017-0088 ภญ. รัชนี วงค์เทียนหลาย สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
81 C017-0089 ภญ. สุนทรี บุญผกา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
82 C017-0090 ภญ. ดิรดา เทพเสนา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
83 C017-0091 นางสาว ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
84 C017-0092 ภญ. อภิรัตน์ จันทรารมย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
85 C017-0093 ภญ. จินตนา ตั้งสิชฌนกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
86 C017-0094 ภญ. ชนากานต์ ดีขาว สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
87 C017-0095 ภญ. ธนภร ลิขิตเทียนทอง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
88 C017-0096 ภก. ศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
89 C017-0097 ภก. ทรงศักดิ์ ทองสนิท สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
90 C017-0098 ภก. พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
91 C017-0099 ภญ. ปิยดา วีระรัตน์ตระกูล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
92 C017-0100 ภก. ศุภวิทย์ ศุทธกิจไพบูลย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
93 C017-0101 ภก. กิตติพันธ์ ตันติราพันธ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
94 C017-0104 นางสาว รุ่งนภา คำบูชา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 online
95 C017-0105 ภญ. สุชิรา ลีโทชวลิต สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
96 C017-0106 ภญ. มาลัย ศิลารัตน์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
97 C017-0107 ภญ. ศุภานันท์ ปึงเจริญกิจกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 fax
98 C017-0108 นางสาว ธิดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 onsite
99 C017-0109 ภญ. จงจิต แจ้งศรีสุข สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 onsite
100 C017-0110 ภญ. ปฐมา เทพชัยศรี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C017-0010 ภญ. ปรียาภา ประมวลญาติ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
2 C017-0024 ภญ. จารุพร สาริกขา (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
3 C017-0033 พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี ประสงค์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
4 C017-0049 ภญ. ศิริพร ขาวคม (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
5 C017-0051 ภญ. ปิ่นอนงค์ กิจจนศิริ (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
6 C017-0067 ภญ. วราภรณ์ หงสาภินันทน์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
7 C017-0070 ภก. เยือน แย้มขำ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
8 C017-0071 ภญ. พัชราวัลย์ มีศิลป์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
9 C017-0102 นางสาว อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์ (fax) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3000 THB
10 C017-0103 นาย อุกฤษฎ์ สิทธิบุศย์ (fax) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผักหวานกินได้ทุกชนิด จริงหรือ ?
ศาสตาจารย์ ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ผักหวานที่พบมีในประเทศไทยมีอย...
Read this article
รวงผึ้ง ... พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10
กนกพร อะทะวงษา สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.royalparkrajapruek.org/img/upload/20160620-5767575ac6e18.jpg ### &...
Read this article
เชื้อโรคในห้องสุขา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this article
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองสำหรับสตรีวัยทอง (menopause)
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สำหรับสตรีวัยทอง คือ ผู้หญิงในช่วงหมดประจำเดือน มักจะสืบเสาะค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารที่จะช่วยเสริมสุขภา...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554