การประชุมวิชาการ National Conference on Drug Interactions 2012
วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ National Conference on Drug Interactions 2012 ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลอง 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมุ่งหวังให้องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เภสัชกร แพทย์ และพยาบาล ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องกลไกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ผลกระทบในทางคลินิกของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาทางยาแก่ผู้ป่วยเพื่อแก้ไขปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยา ซึ่งอาจจะก่อผลเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของยาตลอดจนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

1. ประเมินและระบุคู่ปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีนัยสำคัญทางคลินิก ตามหลักฐานทางวิชาการ
2. ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วย
3. รวบรวมปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยา เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในระดับชาติ


รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1207-01

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิตกลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :- หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-644-8677-91 ต่อ 1414 โทรสาร 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- schedule_NCDI2012 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญประชุม_NCDI2012 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2555 16:26น.
- ขออนุมัติจัดประชุม_NCDI2012 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/4/2555 9:50น.
   


 

http://tinyurl.com/d97szwf

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C018-0001 ภญ. จิระภา ปึงตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
2 C018-0003 ภญ. วริษา พิพัฒน์เมฆินทร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
3 C018-0004 ภญ. ศศิพร จีรเวสน์วิวัฒนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
4 C018-0005 นาย ประสงค์ พงษธา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
5 C018-0006 ภญ. มลิศา เขียวดำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
6 C018-0007 ภญ. ปริญญา มิตรเมือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
7 C018-0008 ภญ. นริศรา สว่างเนตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 corp-online
8 C018-0009 ภญ. ณัฏฐิมาน เงินพลอย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 corp-online
9 C018-0010 ภญ. พัชริลักษณ์ อินทวิเชียร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
10 C018-0011 ภญ. ฐิติวรดา พิมพ์โคตร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
11 C018-0012 ภญ. กฤศนาส รัตนสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
12 C018-0013 ภก. ดิถี เหลืองธนะโภค สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
13 C018-0014 ภญ. พิศศุภร ริ้วสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
14 C018-0015 ภก. ศิริทัศน์ กระดานพล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
15 C018-0016 ภญ. ศิริพร แซ่เล้า สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
16 C018-0017 ภญ. ทิพวัลย์ สุขสันต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
17 C018-0018 ภญ. ยุพดี อินทร์น้อย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 corp-online
18 C018-0019 ภญ. ณัฐชุลี พลอยมุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 corp-online
19 C018-0020 ภก. สิทธิพล ตรีกาญจนวัฒนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
20 C018-0021 ภญ. พัชรินทร์ ดอรอมาน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
21 C018-0022 ภก. ณรงศักดิ์ ไอยรากาญจนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
22 C018-0024 ภญ. นันท์ชญาณ์ ธนกิจศิรินนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
23 C018-0025 ภญ. สมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
24 C018-0026 ภญ. สไบทิพย์ ขาวงามสอาด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
25 C018-0027 ภญ. นารีรัตน์ หาญบุรีกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
26 C018-0028 ภก. ยุทธพงษ์ โพธิพิบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
27 C018-0029 ภญ. นันทวัน หาญชัยภูมิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
28 C018-0030 ภก. ธนาวรรษ รุ่งนันทพร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
29 C018-0031 ภญ. หทัยรัตน์ ชมภูนิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
30 C018-0032 ภญ. จันทร์เพ็ญ โพธิวรากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
31 C018-0033 ภก. ปิยวัฒน์ เมฆแดง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
32 C018-0034 ภญ. พัชริดา ฐิตะยารักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
33 C018-0035 ภญ. ธนพร เลิศสกุลบรรลือ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
34 C018-0036 ภญ. กษมา ทรัพย์สำรวย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
35 C018-0037 ภญ. สุรีรัตน์ โปวิบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
36 C018-0038 ภญ. วรารัตน์ พัฒนวรเศรษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
37 C018-0039 ภญ. ฐิติมา โชติกถาวรกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
38 C018-0040 ภญ. จิราวรรณ ลิ้มเลิศสกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
39 C018-0041 ภญ. ชุติมา วรรณทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
40 C018-0042 ภญ. วนิดา ธีระเรืองไชยศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
41 C018-0043 ภญ. ลัดดาวัลย์ เธียรธิติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
42 C018-0044 ภญ. มณีรัตน์ สิทธิเดช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
43 C018-0045 ภก. ภัทรศักดิ์ เดินรีบรัมย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
44 C018-0046 ภญ. จงดี เฟื่องมารยาท สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
45 C018-0047 ภญ. กรวิภา อนันต์ศุภศักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
46 C018-0048 ภญ. สุวิมล สมวงษ์อินทร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 corp-online
47 C018-0049 ภญ. ชลิตา มงคลกาวิล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 corp-online
48 C018-0050 ภก. อรรถกร สุรฉัตรจิตตกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
49 C018-0051 ภญ. กนกพรรณ นิกรเพสย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
50 C018-0052 ภญ. ขนิษฐา คำมี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
51 C018-0055 ภญ. วรวรรณ คงวัฒนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
52 C018-0056 ภญ. พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
53 C018-0057 ภญ. พิมพ์ปรียา ขจรชัยกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
54 C018-0058 ภญ. ศุภรัตน์ ชั้นประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
55 C018-0059 ภญ. อัมภัสชนม์ ศุขคุณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
56 C018-0060 ภก. ชูเกียรติ เพียรชนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
57 C018-0061 ภญ. พิชามญชุ์ พู่ตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
58 C018-0062 ภญ. วัฒนา ชมเมือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
59 C018-0063 ภญ. ลัดดาวัลย์ ก.ศรีสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
60 C018-0064 ภญ. ณฐมน เอี่ยมหนู สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
61 C018-0065 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
62 C018-0066 ภญ. อัจฉริยา คุณากรวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
63 C018-0067 ภญ. ดิษยา บัณฑิตพรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
64 C018-0068 ภญ. สิริรัตน์ สุภีสุทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
65 C018-0069 ภก. ปิยพัทธ์ โอวาท สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
66 C018-0070 ภญ. พรรณทิพย์ นิกรวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
67 C018-0071 ภญ. สุกัลยา ดวงอินตา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
68 C018-0072 ภญ. วรนุช จินต์โชติกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
69 C018-0073 ภญ. ธัญลักษณ์ นุภักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
70 C018-0075 ภญ. ชลิดา เอกจิรพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
71 C018-0076 ภญ. นันท์นภัสพร วงษ์ลา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
72 C018-0077 ภญ. มัณฑนา ประสารเกตุ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
73 C018-0078 ภญ. ฐาปณีย์ ไสสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
74 C018-0079 ภญ. ชวพร ลีลาเวทพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
75 C018-0080 ภญ. รุ่งมาลี อยู่อย่างดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
76 C018-0081 ภก. วัชระ ช่างกล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
77 C018-0082 ภญ. นิศากร ตั้งตรงสุนทร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
78 C018-0083 ภญ. วลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
79 C018-0084 ภญ. อุทุมพร เชื้อเล็ก สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
80 C018-0085 ภญ. พนิดา วงศ์ประสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
81 C018-0086 ภก. ศุภศิษฏ์ พัชโรภาสวัฒนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
82 C018-0088 ภญ. รัตนาภรณ์ แสนสุด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
83 C018-0089 ดร. จิระเดช ทัศยาพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
84 C018-0090 ภญ. เมษิณี เจริญเกียรติกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
85 C018-0091 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
86 C018-0092 ภญ. กุสุมา วรรณโพธิ์พร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
87 C018-0093 ภก. มนตรี เหล่าดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
88 C018-0094 ภก. ธิติวัฒน์ ขุนศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
89 C018-0095 ภญ. วราภรณ์ กาญจนวนิชกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
90 C018-0096 ภญ. วรางคณา ชิงชนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
91 C018-0097 นางสาว ปาลีรัตน์ วัฒกชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
92 C018-0098 ภก. ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
93 C018-0099 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 onsite
94 C018-0100 ภญ. เมธาวี ดาวใหญ่ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
95 C018-0101 ภญ. มยุรี พงศ์เพชรดิถ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
96 C018-0102 ภญ. โชติรส เอ้งฉ้วน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 online
97 C018-0103 ภญ. ธชภรณ์ จิตรเบิกบาน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 mail
98 C018-0104 ภญ. ดวงกมล คงเจริญเขตร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 mail
99 C018-0105 ภก. บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
100 C018-0106 ภญ. ศิริญญา บุญมา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
101 C018-0107 ภญ. น้ำเพชร รัตนพันธมณี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 fax
102 C018-0108 ภก. พิชญ์ตะวัน ดีพลงาม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 onsite
103 C018-0109 ภญ. ศิริวดี บุญมโหตม์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 onsite
104 C018-0110 ภญ. จินตนา ชีวจตุรภัทร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C018-0002 ภก. ธีรศักดิ์ คงทัพ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
2500 THB
2 C018-0023 ภญ. ดารารัตน์ นันทสาโร (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
2500 THB
3 C018-0053 ภญ. พรพิมล พิพิธหิรัญการ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
2500 THB
4 C018-0054 นางสาว สิริพร ชวาลตันพิพัฒธ์ (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
2500 THB
5 C018-0074 ภญ. ปาลีรัตน์ วัฒกชัย (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
2500 THB
6 C018-0087 ภญ. ธนพร เลิศสกุลบรรลือ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**อันตรายจากขบวนการฟอกหน้าขาว
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดย...
Read this article
ปวดประจำเดือนกับยาตำรับประสะไพล
รองศาสตราจารย์ ภญ. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/5/005/076/0ab/048acad.jpg ...
Read this article
สเต็มเซลล์ (Stem Cell); เซลล์ต้นกำเนิด ตอนที่ 2: รู้จักเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอส ?
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอี...
Read this article
แคลเซียม .. สาระน่ารู้
พิชญ์ภิญญาณ์ แก้วปานันท์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่พบมากที่สุดในร่างกาย โดยร้อยละ 99 ของแคลเซียมในร่างกายจะเป็นส่...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554