การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 11 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 19 - ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข จะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข จะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวน และ เพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์

ทบทวนและเพิ่มเติมวิทยาการใหม่ๆ ทางเภสัชวิทยาของยาที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ในทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต จากสภาเภสัชกรรม

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 02-6448677-91 ต่อ 5630, 5631

ค่าลงทะเบียน:

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 2,500.00 THB
ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา 11 เลขที่บัญชี 026-4-42990-7 ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน น้ำชา/กาแฟแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- หนังสือเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ประชุมวิชาการความก้าวหน้าครั้งที่ 11-update-25-03-54 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/4r3vh28

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C003-0001 ภก. อภิชาติ จิตต์ซื่อ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C003-0002 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C003-0003 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C003-0004 นาง อรณัฐ์ เธียรธโนปจัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C003-0005 ภก. นฤชา ตันติยาทร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C003-0006 นาย ก่อเกียรติ ฤทธิมนตรี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C003-0007 นาง สิริพร กัจฉัปนันทน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C003-0008 ภญ. เกษร นันทจิต ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C003-0009 นพ. ภูอิศร์ จิระกอบชัยพงศ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C003-0010 ร.ต.พญ. ลัคนา กาญจนกูล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C003-0011 นพ. สุทธิพล ตันติวิท ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C003-0012 นาย สุวิทย์ ชาญพิทยานุรักษ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C003-0013 นางสาว สิญาธร บุญยธโรกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C003-0014 นางสาว ธีรดา มิ่งขวัญ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C003-0015 ภญ. ชวพร ลีลาเวทพงษ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C003-0016 ภญ. ปัณรสี สำราญรมย์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C003-0018 นาย ธีระ ชัยพิริยะศักดิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C003-0021 นางสาว วีณา ทนงคงสวัสดิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C003-0022 นางสาว ชุติมา วรรณทอง ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C003-0023 นางสาว สราญจิตร ดวงสีใส ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C003-0024 ดร. ธนศักดิ์ เทียกทอง ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C003-0025 นางสาว ภัควดี เสริมสรรพสุข ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C003-0026 ภญ. พุทธิษา ศรประดิษฐ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C003-0027 พ.อ.หญิง สุภัทนา เต็มบุญเกียรติ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C003-0028 นาย วิชิต ตั้งจิตติพร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C003-0029 พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C003-0030 ภญ. สุพรรณี แต่บรรพกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C003-0031 นางสาว พักตรพิมล อุทธาสิน ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C003-0032 นางสาว พัชรางสุ ภัฒน์วงศ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C003-0033 ภก. สมศักดิ์ ลือชาธรรม ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C003-0034 ภก. จิราภรณ์ สุทธิพัฒนกิจ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C003-0035 ภญ. วิลาวัณย์ อาสน์ศิริ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C003-0036 นท.หญิง ศิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C003-0037 นท. ประสิทธิพร วีระยุทธวิไล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C003-0038 นางสาว จริยา สุภาพงษ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C003-0039 นาง กนกพร เมืองชนะ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C003-0040 นาง อัมพร ฮั่นตระกูล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C003-0041 นาย วัยวรรธน์ บุญมานพ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C003-0042 ภก. สิทธิพงษ์ สิวนานนท์ชัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C003-0043 นางสาว วีระวรรณ เยาว์วิวัฒน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C003-0044 นาง เบญจวรรณ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C003-0045 ภญ. สุจิตรา เยาว์พฤกษ์ชัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C003-0046 นางสาว ชณัฐกานต์ ศรีประเสริฐ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C003-0047 นางสาว ปารมี ภู่ขาว ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C003-0048 นาย กำพล คงยืนยงวาณิชย์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C003-0049 นางสาว กรองหทัย นิยมญาติ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C003-0050 นางสาว จันทิมา นิยมญาติ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C003-0051 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤทธิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C003-0052 นาย เดชา สวรรค์วัฒนกุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C003-0053 ภญ. อุมาพร ประสานตรี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C003-0054 ภญ. ชวลี มณีฉาย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C003-0055 นางสาว นิศากร ตั้งตรงสุนทร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C003-0056 นางสาว พจนีย์ ธีรวัฒน์วาที ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C003-0057 นางสาว ปถมาภรณ์ ตั้งธีระคุณ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C003-0058 นางสาว ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C003-0059 นางสาว ชุติมา ศรีนคร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C003-0060 นางสาว ณัฐพิชญ์ กิตติพาคงพัฒน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C003-0061 นางสาว รรณา ภาณุคุลกิตติ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C003-0062 นางสาว ศรุฏา สุทธินราธร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C003-0063 นาย ณัฐวุฒิ สามัคคี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C003-0064 นางสาว จันทร์รัตน์ จึงสถาพรอนันต์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C003-0065 นาย สมชาย สุริยะไกร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C003-0066 นางสาว อธิกา จารุโชติกมล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C003-0067 นางสาว ปวิตรา พูลบุตร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C003-0068 นาย ศุภวัสส์ จินดาวัฒน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C003-0069 นาง ศิริลักษณ์ กุลวิทิต ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C003-0070 นางสาว รัตนาวดี ชุติกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C003-0071 นาง ทัศนีย์ ล้อชัยเวช ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C003-0072 นางสาว ดารณี เพ็เจริญ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C003-0073 นาง นันทรัตน์ สุขรอด ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C003-0074 นาง ปิยาภรณ์ อ้อนคำภา ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C003-0075 นางสาว นารีพรรณ นาควิเชียร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C003-0076 นางสาว วลีรัตน์ พงษ์สิน ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C003-0077 นาง ภัทริกา ชาญพิพัฒนชัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C003-0078 นาย ชาญชัย รักษาสินบริสุทธิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C003-0079 นางสาว ปานหทัย มนต์สุวรรณ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C003-0080 นางสาว สรินยา พงษ์รัตนกูล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C003-0081 นาย บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C003-0082 นาย ชัยวัฒน์ แสงปิ่น ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C003-0083 นาย กันตพงษ์ ขำผุด ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C003-0084 นางสาว ธีรารัตน์ แทนขำ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C003-0085 นาย วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C003-0086 นางสาว สวรรยา แสงวณิช ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C003-0087 นาง วัฒนิดา แสงทอง ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C003-0088 นาง ศุภรา กลิ่นบัว ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C003-0089 นาง สมร บุญวิสูตร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C003-0090 ภก. อารีย์ ปานรงค์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C003-0091 ภก. ธิติพร ตรงกมลชัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C003-0092 นางสาว ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C003-0093 นาย ทักษิณ จันทร์สิงห์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C003-0094 นาย วีรชัย ไชยจามร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C003-0095 นาย ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C003-0096 นางสาว ใจนุช กาญจนภู ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C003-0097 ภก. สุพรรณ คำมูล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C003-0098 นาง อรอนงค์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C003-0099 นางสาว มูนา มะลูลีม ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C003-0100 นางสาว พรศรี อิงเจริญสุนทร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C003-0101 นาง ฐิตานีย์ ส่งศรี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C003-0102 นางสาว นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C003-0103 ภญ. สุชาดา พวงเกษ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C003-0104 นาง เบญจมาศ คุชนี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C003-0105 นางสาว เสาวลักษณ์ เง็กนิกร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C003-0106 ภญ. มณฑ์สมร ชุณหรัศมิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C003-0107 นางสาว อมาภรณ์ ไชยพฤกษ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C003-0108 นางสาว ศศิธร นาคทอง ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C003-0109 นางสาว ทัตยา โลหกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C003-0110 นาย พงศธร แสงสุวรรณ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C003-0111 นาย ณรงค์ชัย จักษุพา ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C003-0112 นางสาว วิวรรณ พรหมประดิษฐ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C003-0113 นางสาว กฤศนาส รัตนสิทธิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C003-0114 นางสาว ฉัตรวดี กฤษณพันธ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C003-0115 นางสาว ตุลยา โพธารส ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C003-0116 นางสาว รุ่งเพชร แก้วเกษ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C003-0117 ภญ. อุ้มชู สายเพชร ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C003-0118 นาง ศิริพร ศรีสะระ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C003-0119 นาย ศสุมิตร ลีวานิชกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C003-0120 ภญ.ดร ธารกมล จันทร์ประภาพ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C003-0121 นาย ปิยวัฒน์ เมฆแดง ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C003-0122 นาง นัยนา พัชรไพศาล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C003-0124 นางสาว ชุติกาญจน์ น้อยน้ำคำ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C003-0125 นางสาว นิชธิมา ระย้าแก้ว ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C003-0126 นางสาว อรวิน มังคลาตุง ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C003-0127 นางสาว วัฒนพร ศรีราช ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C003-0128 นางสาว ชนิกานต์ จันทรศรีวงศ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C003-0129 ภญ. อรวลัญช์ญา บุญเจริญ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C003-0130 นาง จันทร์จิรา บุณยทัต ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C003-0131 นางสาว หทัยรัตน์ ชมภูนิช ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C003-0132 ภญ. ศิริวรรณ ประเทืองสถบดี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C003-0133 ภญ. ฉัตรชนก ปุริประเสริฐ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C003-0134 ภญ. วิภา ธรรมทินโน ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C003-0135 ภก. นภาพร พรอารักษ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C003-0136 ภญ. วันทนีย์ อภิชนาพงษ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C003-0137 ภญ. จิตตินันท์ มโนสิทธิศักดิ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C003-0138 ภญ. ปานศิริ มามีชัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C003-0139 ภญ. ประภัสสร มหาภิรมย์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C003-0140 ภก. สมศักดิ์ ปราชญ์วัฒนกิจ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C003-0141 ภก. วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C003-0142 ภก. สมยศ พันวัฒนาชัย ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C003-0143 ภก. ธนพล นิ่มสมบูรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C003-0144 ภญ. อัจจิมา สระภักดี ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C003-0145 นางสาว สุจริต ศรียางค์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C003-0146 นางสาว สุดารัตน์ เหมกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C003-0147 ภญ. อรพินทร์ ปราโมทย์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C003-0148 นาย เกรียงไกรยุทธ ค้ามีผล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C003-0149 นางสาว อรวินทร์ จีรบุณย์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C003-0150 นางสาว สินีนาฎ อ่วมสำอางค์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C003-0151 นางสาว สุมิตรา หาญพาสงพงค์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C003-0152 นาย ปิยะ ฉิ่นมณีวงค์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C003-0153 นางสาว ศิราณี ดีติยานันท์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C003-0154 ภญ. พรรษมน สารานพกุล ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C003-0155 นางสาว มนชยา ศิริอังคาวุธ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C003-0156 นาย พีรพัฒน์ สิงห์ขันธ์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C003-0157 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C003-0158 นางสาว กฤติกา แย้มพยนต์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C003-0159 นางสาว พัชรี เจริญศิริ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C003-0160 นางสาว หัทยา มหัทธนวัฒน์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C003-0161 น.ต.หญิง ชัชนี ผ่องจิตต์ ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C003-0162 นาง อรอนงค์ เหล่าตระกูล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C003-0163 นางสาว ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C003-0164 นางสาว นงลักษณ์ ลิ้มกุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C003-0165 นาย อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C003-0166 นางสาว พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C003-0167 ภญ. เณรัญชลา พุ่มอิ่ม ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C003-0168 นาย ชิโนรส ทีระวัฒน์วาที ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C003-0169 นางสาว อนงค์นาฏ เสียมไหม ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C003-0170 นางสาว จารุพร สาริกขา ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C003-0171 พ.ท.หญิง บุญธาดา บุญธรรมเจริญ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C003-0172 รท.หญิง เขมจิตรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C003-0173 ภก. ไกรฤกษ์ พิทักษ์สันติโยธิน ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C003-0174 นาง อรุณี ศิริกังวาลกุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C003-0175 ภก. สิทธิโชค กังสดาลไพศาล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C003-0176 นาง อุตรา ฉัตรธนาเวช ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C003-0177 นาย อรรถพล การ์เทพ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C003-0178 นางสาว สุภาพร วรินทรนวัตร ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C003-0179 ภญ. ณัฏฐา สุขแสน ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C003-0180 ภก. อนันต์ อภิวันท์ตระกูล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C003-0181 นาง อัญชลี บำรุงวงศ์พัฒน์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C003-0182 นางสาว ปิติพร เจวินทุลักษณ์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C003-0183 นางสาว วนิดา ม่วงมิ่งสุข ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C003-0184 ภญ. รังสิมา นิโลบล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C003-0185 ภญ. ปัญจศรี รัตนสาครกุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C003-0186 ภญ. อาภรณ์ เกตุกราย ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C003-0187 ภญ. พาขวัญ ปุณณุปูรต ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C003-0188 ภญ. นัสรียา กรีมี ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C003-0189 ภก. อรรณพ ภู่ประดิษฐ์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C003-0191 นางสาว ศิวาพร กิ่งธวยหาญ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C003-0192 นางสาว วรวิมล ศรีตะราน ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C003-0193 นางสาว พอใจ ธุระสกุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C003-0194 นางสาว สุพัตรา ก้องเกียรติกมล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C003-0195 ภก. จักษ์ เชาว์วิวัฒน์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C003-0196 ภญ. เสาวนีย์ ชิตไธสง ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C003-0197 ภญ. ศุทธินี ชัยช่อฟ้า ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
193 C003-0198 นาวาเอก(พิเศษ) ดวงมณี วสันต์ศิริกุล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
194 C003-0199 นาย ธีระ ตั้งเกษมสำราญ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
195 C003-0200 นางสาว รัตนาพร นิละนนท์ ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
196 C003-0201 นางสาว อาภัสลา ตั้งกิจพานิช ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
197 C003-0202 นางสาว ทศพร แสงทองอโณทัย ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
198 C003-0204 ภญ. ศิรินญา กาศพร้อม ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
199 C003-0205 ภญ. สุดา เกียรติเทอดหล้า ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
200 C003-0206 นาง พัชรา นันทมงคล ชำระค่าลงทะเบียนหลัง 9 พ.ค. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C003-0017 นาย ธีรธร มโนธรรม (fax) ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554
2500 THB
2 C003-0019 นางสาว นลินี ตรีวิจิตรศิลป์ (fax) ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554
2500 THB
3 C003-0020 นางสาว จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (fax) ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 9 พ.ค. 2554
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา 11 เลขที่บัญชี 026-4-42990-7

ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน น้ำชา/กาแฟแล้ว
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ไมโครไบโอต้า…จุลินทรีย์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด
อ. ดร. ผกากรอง วนไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.actigenomics.com/2012/09/microbiota/ ### &nbs...
Read this article
วัคซีนงูสวัด
ผศ.ดร.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://withfriendship.com/images/e/24986/Varicella-zoster-virus-image.jpg ### &...
Read this article
อาหารเป็นพิษ ... 5 คำถามที่พบบ่อย
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) เกิดจากต้นเหต...
Read this article
แตงโม....ผลไม้คลายร้อน
กนกพร อะทะวงษา สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อเข้าสู่เดือนเมษา ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554