โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 5 เรื่อง การดูแลเบาหวานด้วยตนเอง
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ห้องประชุม 202 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
“การดูแลเบาหวานด้วยตนเอง ทำได้ไม่ยาก ขอเพียงเรียนรู้และปฏิบัติ”

ด้วยปณิธานของเภสัชกรที่จะรับใช้สังคมในการดูแลการใช้ยาให้มีความถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย จึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและเห็นสมควรให้ประชาชนมีการบันทึกเรื่องยา และรักษาต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเรื่องยา อีกทั้งขอเป็นเสมือนคนในครอบครัวรับใช้ประชาชน มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และ สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม จึงร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “การดูแลเบาหวานด้วยตนเอง ทำได้ไม่ยาก ขอเพียงเรียนรู้และปฏิบัติ” ขึ้น โดยเห็นว่าเบาหวานเป็นภาวะที่พบในครอบครัวจำนวนมาก เป็นโรคเรื้อรังแต่ควบคุมได้ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์จะเกิดได้จากการใช้ยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมตามหลักการ และการดูแลสุขภาพเท้าเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพียงเท่านี้ชีวิตครอบครัวก็เป็นสุข

โครงการนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดเนื่องในวาระของสัปดาห์เภสัช ประจำปี 2554 ซึ่งมีคำขวัญของงานว่า “บันทึกเรื่องยา รักษาต่อเนื่อง ลดปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร” อันจะเป็นโอกาสให้มีการเผยแพร่ชื่อเสียงของมูลนิธิฯ และคณะเภสัชศาสตร์ ในหน้าที่ต่อสังคมไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจ ผู้ป่วยเบาหวาน หรือครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาหรือสมุนไพร การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพเท้าที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


กลุ่มเป้าหมาย:

ประชาชน ครู นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :-

ค่าลงทะเบียน:

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการเผยแพร่ความรู้ส่ประชาชน_5 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/6fdmrgr

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C009-0001 นางสาว นุชสุภร ศรีสุข ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C009-0002 นางสาว กนกวรรณ ทานธนะเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C009-0003 นาย นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C009-0004 นางสาว ทัศนีย์ พิกุล ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C009-0005 นางสาว สุทธิกานต์ พนาราม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C009-0006 นาง สุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C009-0007 นางสาว ปิ่นอนงค์ อินทนา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C009-0008 นาย ภวัต สาดแสงจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C009-0009 นาย สมโภช โหราพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C009-0010 นาย วิชัย จิรนันทไพสิฐ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C009-0011 นาย พิสุทธิ์ จารุวงศ์พันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C009-0012 นาย บุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C009-0013 นางสาว สิริจิตร ตั้งตริยพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C009-0014 นาย สมพร โอภาศ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C009-0015 นางสาว รุ่งทิพย์ สุขสิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C009-0016 นางสาว สมบูรณ์ คลังเจริญรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C009-0017 นาย อรรถพล แซ่โคว้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C009-0018 นางสาว วรุณรัตน์ ใจสว่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C009-0019 นาง นงลักษณ์ งามยิ่ง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C009-0020 นางสาว วิภา สุวณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C009-0021 นางสาว สุธีรา ศิริวัฒนากร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C009-0022 นางสาว พรทิพย์ พรทิพย์ แซ่โง้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C009-0023 ภก. เกศสิรี วงศ์ชยาศิลป์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C009-0024 นางสาว กรรณชนก สุพงษืวิบูลยืพันธื ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C009-0025 นาย สิทธิพร สิทธิพรพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C009-0026 นางสาว ภาณุมาศ สุวรรณปราโมทย์56/125 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C009-0027 นาย วาริน คชาธร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C009-0028 นางสาว ศิวพร ชาญการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C009-0029 นาย ดำรงค์ เหลืองสวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C009-0030 นางสาว สมบูรณ์ คลังเจริญรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C009-0031 นาย ธีรพร รัตน์คีรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C009-0032 นางสาว สุจิตร กลิ่นกลั่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C009-0033 นางสาว นิภา อรุณวรานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C009-0034 นาย เอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C009-0035 นาย ณรงค์ ลัคนาภิเศรษฐ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C009-0036 นาง ขัติยา บุปผาทอง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C009-0037 นาง พูนผล พรมส้มซ่า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C009-0038 นาง กาญจนา ฉัตรศรีตระกูล ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C009-0039 นางสาว สุวิมล เชื้อชาญวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C009-0040 นาย ดำรง เหลืองสวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C009-0041 นางสาว สุภาภรณ์ ขาวสำอาง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C009-0042 นาง rossarin sangkaruek ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C009-0043 นางสาว เพ็ญพร มนชยา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C009-0044 นางสาว ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C009-0045 นางสาว นวลพรรณ พลอยขาว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C009-0046 นาย ไพบูลย์ ชำนาญสุธา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C009-0047 นางสาว สังวาล สุวรรณปราโมทย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C009-0048 ภญ. สายสุนีย์ เจริญศรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C009-0049 ภญ. สุวิมล สิทธิ์จงสถาพร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C009-0050 นาง นิลุบล เหลืองทองดี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C009-0051 นาง แน่งน้อย ตั้งวิริยะศิริกุล ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C009-0052 นาง ยุวดี อินน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C009-0053 นาย ประเสริฐ บรรณเกียรติ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C009-0054 นาง สุนีย์ บรรณเกียรติ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C009-0055 นางสาว สุธีรา เพียรเฟื่องฟู ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C009-0056 นาย อุดม ม้าทอง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C009-0057 นาย สุ่น นิธยาภา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C009-0058 นาย พัฒน์ พูลสวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C009-0059 นาง นลินี พรทรงสุวิชัย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C009-0060 นางสาว สุวรรณา พรนิมิตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C009-0061 นาย เอกภัทร กาญจนวิภู ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C009-0062 นาง บุษราพร กาญจนวิภู ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C009-0063 นาง ประทุม อินทรบุตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C009-0064 นาง จรวยพร ชัยสันทนะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C009-0065 นางสาว จรินทร์ เจริญลิบ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C009-0066 นางสาว พวงแก้ว พุทธพิทักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C009-0067 นางสาว นารี เลิศวรรณพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C009-0068 ภญ. จิราภรณ์ ชุษณวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C009-0069 นางสาว ชูชื่น พงษ์ดี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C009-0070 นาง พูนสุข บุญสนอง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C009-0071 นางสาว สมใจ ศรีมา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C009-0072 นาง นารี ภูผา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C009-0073 นาย วาทิต แสงพิพัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C009-0074 นาง นันทิชา แสงพิพัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากรา Exserohilum rostratum : ปรากฏการณ์ในปี 2555
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### Exserohilum rostratum (E. ros...
Read this article
ดนตรีบำบัด
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/0c/7f/09/0c7f0975e1f3a0a390a0d5b49...
Read this article
หอมดอกปีบ
ภญ.กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://medthai.com/wp-content/uploads/2013/08/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9A.jpg ### &nbs...
Read this article
ไมโครไบโอต้า…จุลินทรีย์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด
อ. ดร. ผกากรอง วนไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.actigenomics.com/2012/09/microbiota/ ### &nbs...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554