โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications
2-3 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-002-03-2560 จำนวน 10.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ทำงานเชื่อมประสานกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับขั้นอย่างจำเพาะในการป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ รวมถึงยาและสิ่งแปลกปลอมจากภายใน เช่น เซลล์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไม่ว่ามากหรือน้อยจนเกินไปทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยมากมายหลายชนิด เช่น โรคติดเชื้อฉวยโอกาส โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคภูมิแพ้ การแพ้ยา มะเร็ง ฯลฯ ในปัจจุบันยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันได้รับอนุมติทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นยาที่มีความซับซ้อนในเชิงกลไกการออกฤทธิ์ของยา ซึ่งเป็นทั้งยาเคมีและยาชีววัตถุที่มีเป้าหมายการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไป ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (Cancer) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) การปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ Transplantation) เป็นต้น
เนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีความจำเพาะในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างแท้จริง เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและยาที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้อย่างจำกัด ซึ่งเภสัชกรต้องการความรู้เพิ่มเติมจากการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ การประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยาได้มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า และมีความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในประเด็นด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Immunopharmacology) และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้ยา

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติการ และเภสัชกรและผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-4536 และเลขานุการภาควิชาเภสัชวิทยา โทร. 02-644-8677-89 ต่อ 5630, 5631

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• ชำระเงินได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการ Immunopharmacology” เลขที่บัญชี 026-461749-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ปชส Immuno_2560 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติ Immuno_2560 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- Final_Immunopharmaco_2017Update หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/2/2560 11:26น.
   


 

http://tinyurl.com/hy5uyju

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C096-0001 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
2 C096-0003 ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C096-0004 ดร. คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
4 C096-0005 ภญ. ปรียานุช ดีบุกคำ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
5 C096-0006 ภก. สิทธิพงษ์ เลี่ยมสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
6 C096-0007 ภญ. คงคณสา สมยานนทนากุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
7 C096-0008 ภญ. มนทกานติ์ อิฐรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
8 C096-0009 ภญ. ปฏิลัขณ์ ชุณห์วิจิตรา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
9 C096-0011 ภก. ศักดา เธียรไพศาล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
10 C096-0014 ภก. สรศักดิ์ ครุยานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
11 C096-0015 ภญ. รัตนาภรณ์ แสนสุด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
12 C096-0017 ภญ. วรรณา ธนลาภานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
13 C096-0019 ภญ. จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
14 C096-0020 ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C096-0021 ภก. อรรณพ ภู่ประดิษฐ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
16 C096-0022 ภญ. สุวรรณา สิริทรัพย์ไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
17 C096-0023 ภญ. จิราภรณ์ สุทธิพัฒนกิจ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
18 C096-0024 ภญ. สราญจิตร ดวงสีใส ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
19 C096-0025 ดร. มยุรี เฟื่องทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
20 C096-0026 ดร. เฉลิมชัย อาจประดิษฐ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
21 C096-0027 ดร. พัชรา งอกงาม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
22 C096-0028 ภญ. ปิยรัตน์ ธรรมโชติวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
23 C096-0029 ภญ. อภิญญา ท่าข้าม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
24 C096-0030 ภญ. วริยา สารรัตนะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
25 C096-0031 ภญ. พิชญา โอฬารสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
26 C096-0032 ภญ. ปรารถนา ปิยาวัตร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
27 C096-0033 นางสาว วัลยา อมรรัตนายุทธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
28 C096-0034 ภก. ศราวุฒิ ใจซื่อ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
29 C096-0035 ภญ. เบญญาทิพย์ สามิภักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
30 C096-0036 ภญ. อรวรรณ ลี้รัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
31 C096-0038 ดร. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
32 C096-0039 ภก. ปิยะรัฐ เลาวหุตานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C096-0041 ภก. จรินทร์ เกตุทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
34 C096-0042 ภญ. ศศิธร โชคบุญเปี่ยม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
35 C096-0043 ภญ. จารินี มณีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
36 C096-0044 ภก. ประเสริฐ จารุพงศา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
37 C096-0045 ภก. ธีระภาพ วัฒนธันยาภรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
38 C096-0046 นางสาว รัตติยา ทองรุ่ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
39 C096-0047 ภก. กิตติคุณ พรพิชญา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
40 C096-0048 ภญ. มณฑกาญจน์ ระหงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
41 C096-0049 ภญ. สุกัญญา คงสำราญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
42 C096-0050 นางสาว ปรารถนา โฉมเฉลา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
43 C096-0051 ภญ. นริสรา แสงเทียน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
44 C096-0052 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
45 C096-0053 ภญ. รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
46 C096-0054 ภญ. นภนันทน์ ใยบัวเทศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
47 C096-0055 ภญ. สุภาพร สกลไชย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
48 C096-0056 ภญ. ภาวีญา วงศ์เพียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
49 C096-0057 ภญ. อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
50 C096-0058 ภญ. พรจิตร เอี่ยมอุไร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
51 C096-0059 ภญ. อธิศา ชัยวัฒนประภา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
52 C096-0060 ภญ. กรกนก กรึงไกร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
53 C096-0061 ภญ. ปาริชาติ วงษ์หนองแล้ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
54 C096-0062 ภญ. อัญมณี ปิ่นน้อย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
55 C096-0063 ภญ. จิตราวรรณ พึ่งพานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
56 C096-0065 ภญ. รัตน์สุดา จิตต์อาจหาญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
57 C096-0066 ภญ. สวรรยา รัตน์วิจิตต์เวช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
58 C096-0067 ภญ. วริศรา ทองคง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
59 C096-0068 ภญ. จันทิมา แสงอรุณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
60 C096-0069 ภญ. อภิรดี ศรีโยม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
61 C096-0070 ภญ. สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
62 C096-0071 ภญ. พิมลรัตน์ ชนาภิรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
63 C096-0072 ภก. ณัฐชนน สถาปนพิทักษ์กิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
64 C096-0073 ภญ. กุลวดี ชูชุเอม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
65 C096-0074 ภญ. นันทพร เล็กพิทยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
66 C096-0075 ภก. นพดล กองสุผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
67 C096-0076 ภญ. อัญชลี วรรณภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
68 C096-0077 ภก. กมิน เอี่ยมน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
69 C096-0078 ภญ. ปรียาภรณ์ ปลอดทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
70 C096-0079 ภญ. สุขสันติ สัมฤทธิ์อุทัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
71 C096-0080 ภญ. ศิวพร มิตรรัก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
72 C096-0081 ภก. ศุภวัสส์ จินดาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
73 C096-0082 ภก. ปัทม์ ปรีพุทธรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
74 C096-0083 พ.อ. ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
75 C096-0084 พ.อ.หญิง เพ็ญศรี ธงภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
76 C096-0085 ร.ต.หญิง อรพรรณ เหลืองอร่าม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
77 C096-0086 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
78 C096-0087 ภญ. สุวิมล วราชิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
79 C096-0088 ภญ. อรวรรณ ติรภัทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
80 C096-0089 ภญ. โสพิศ คุ้มชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
81 C096-0090 ภญ. สิรีกร ลอยจิ๋ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
82 C096-0091 ภก. รชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
83 C096-0092 ภญ. กันยากร คงสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
84 C096-0093 ภญ. อัญชลี อารยชัยชาญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
85 C096-0094 ภญ. วริศรา ศรีษะหลวง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
86 C096-0095 ภก. ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
87 C096-0096 ภก. ปกรณ์ วรสินธุ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
88 C096-0098 ภญ. พัฒนา วงศ์วัชรานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
89 C096-0099 ภญ. วชิราภรณ์ สุวรรณพิบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
90 C096-0100 ภก. ศานติ ฉันทตุลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
91 C096-0101 ภญ. พรศิริ ไพทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
92 C096-0102 ภญ. อัจนา พรหมจันทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
93 C096-0103 ภญ. พรชนก แตงสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
94 C096-0104 ภญ. ชลลดา รัตนธราธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
95 C096-0105 ภญ. วราพร เอมระดี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
96 C096-0106 ภญ. ปิยธิดา พลอยจีน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
97 C096-0107 ภญ. กรรณิกา พงศ์ทรางกูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
98 C096-0108 ภญ. อรวลัญช์ญา บุญเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
99 C096-0109 ภญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
100 C096-0110 ภก. รัชวัฒน์ พรมราช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
101 C096-0111 ภญ. กาญจนธัช บูรณสิงห์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
102 C096-0112 ภญ. นวลอนงค์ มงคลธนวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 onsite
103 C096-0113 ภญ. ศุภาภิญญา แทนม้วน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
104 C096-0114 ภญ. วรรณา วัชรพิมลพรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 onsite
105 C096-0116 ภญ. พรรณิภา ภูริปาณิก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
106 C096-0117 ภญ. กรรณิการ์ อินจับ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
107 C096-0118 พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ คงคาทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
108 C096-0119 พ.ต.ต.หญิง สวรส อัศณีทิพย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
109 C096-0120 ร.ต.อ.หญิง พิรดา วงษ์พิรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
110 C096-0122 ภก. ชนะเขต ไชยวัต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
111 C096-0123 ภก. มธุรส ศรีศักดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
112 C096-0124 คุณ อมรา ไชยกาญจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
113 C096-0125 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
114 C096-0126 ภญ. ผันสุ ชุมวรฐายี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
115 C096-0127 ภญ. จิราพร จิตตั้งตรง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
116 C096-0128 ภญ. สินีนาฏ วงศ์สุวรรณพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
117 C096-0129 ภญ. ธนิตรา จูงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
118 C096-0130 ภญ. อริสา สิริไพบูลย์กิจ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
119 C096-0131 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจันทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
120 C096-0132 ภญ. อภิรตี หย่างไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
121 C096-0133 ภญ. กษรีย์ จิตต์ทนงศักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
122 C096-0134 ภญ. เปรมวดี หาญวารี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
123 C096-0135 ภญ. ปิยะกาญจน์ สรรพนาภ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
124 C096-0136 ภญ. พัสตราภรณ์ คำประดิษฐ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
125 C096-0137 ภญ. วัชราภรณ์ ฟักนาค ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
126 C096-0138 ภญ. ประกัสสรา กิตติกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
127 C096-0139 ภญ. วราพรรณ ภักดีวงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
128 C096-0140 ภญ. ฉะรัญญา บุญสอน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
129 C096-0141 ภญ. กมลชนก สุธาสี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
130 C096-0142 ภก. วิทวัส เหล่าวทัญญู ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
131 C096-0143 ภก. กันต์กนิษฐ์ เกียรติก้องแก้ว ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
132 C096-0144 ภก. ศักรพล เจียมรัตนพิทักษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
133 C096-0145 นางสาว พัชรา ปานนิล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
134 C096-0146 ภก. สุวิทย์ ชาญพิทยานุรักษํ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
135 C096-0147 ภญ. สุภาธิณี ฉายินทุ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
136 C096-0148 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
137 C096-0149 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
138 C096-0150 ภก. เอกลักษณ์ อุปติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
139 C096-0151 ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
140 C096-0152 ภก. นรินทร์ วัฒนะวิรุณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
141 C096-0154 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
142 C096-0155 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
143 C096-0156 ภญ. เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
144 C096-0157 ภญ. จันทิรา ประภากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
145 C096-0158 ภญ. อิงทิพย์ โกยสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
146 C096-0160 ภญ. ไพลิน วรรณประพันธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
147 C096-0161 ภก. ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
148 C096-0162 ภญ. อรทัย นันทกังวาล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
149 C096-0163 ภญ. กัญญาณัฐ ธีรวานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
150 C096-0164 ภญ. สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
151 C096-0165 นางสาว นันทิ์จารี หอมนาน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
152 C096-0166 นางสาว ธิตานันท์ สุรัตนะนิธิชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
153 C096-0167 นางสาว ฤดีมาศ จันทะดี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 corp-online
154 C096-0168 ภญ. ปวีณา อุตสาหรุจิกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
155 C096-0169 ภก. จารุพงษ์ วงศ์โฆษวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
156 C096-0170 ภญ. ณัฐพร ไตรยปัญจวิทย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
157 C096-0171 ภก. ชาญณรงค์ นาคจำรัสศรี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C096-0002 ภญ. ธันยพร มณีนิล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
2 C096-0010 ภญ. ชยานิษฐ์ รัชตะพุฒิพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
3 C096-0012 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
4 C096-0013 ภญ. พัชรินทร์ วิศิษฐานนท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
5 C096-0016 ภญ. พิไลพรรณ จันทประสาร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
6 C096-0018 นางสาว สวรรยา บรรดาศักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
7 C096-0037 ภญ. กัญญาณัฐ ธีรวานนท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
8 C096-0040 ภญ. ชัญญา เหมเภตรา (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
9 C096-0064 ภก. จักรกฤษณ์ โสทรเกรียงไกร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
10 C096-0097 ภก. วิกานดา ตังประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
11 C096-0115 นาง วิชชุดา จริยะพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
12 C096-0153 ภก. ดลพร พันธุ์พูล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THB
13 C096-0159 นางสาว ฤดีมาศ จันทะดี (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
3500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• ชำระเงินได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการ Immunopharmacology” เลขที่บัญชี 026-461749-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เทอร์โมมิเตอร์กับการดูแลลูกน้อยเมื่อเป็นไข้
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร, รศ.ภญ.ยุวดี วงษ์กระจ่าง และ ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this article
ยารักษาโรคกระดูกพรุน ใช้อย่างไร?
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย...
Read this article
อันตรายของครีมหน้าขาว ที่ผสมไฮโดรควิโนน
อ. ดร. เอกรัตน์ จันทราทิตย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคในเอเชีย รวมถึงประเท...
Read this article
โรคไหลตายในทารก!! ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.dramitbang.com/wp-content/uploads/2015/05/baby-and-small-teddy-sleeping.jpg ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554