การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
17-18 พฤษภาคม 2560 (ภาคบรรยาย) 19 พฤษภาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)


ภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ภาคปฏิบัติการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-003-05-2560 จำนวน 11.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
แสงแดดประกอบไปด้วยรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยในแสงแดดจะมีรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ รังสียูวี (UV radiation) รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความยาวคลื่น คือ 1) รังสียูวีเอ (UV-A) มีความยาวคลื่นในช่วง 320-400 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสีนี้จะทำให้ผิวหนังแก่ก่อนวัย มีจุดด่างดำและฝ้า 2) รังสียูวีบี (UV-B) มีความยาวคลื่นในช่วง 290-320 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสียูวีบี จะทำให้ผิวหนังไหม้ แสบร้อน บวมแดง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งผิวหนัง 3) รังสียูวีซี (UV-C) มีความยาวคลื่น 210-290 นาโนเมตร รังสีชนิดนี้ไม่สามารถผ่านมาพื้นผิวโลกได้ เนื่องจากถูกดูดซับด้วยโอโซน (ozone) ในชั้นบรรยากาศ จะเห็นได้ว่าผิวหนังคนเราต้องสัมผัสกับรังสียูวีเอและยูวีบี โดยเราสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสียูวีด้วยการอยู่ในร่ม ใส่เสื้อผ้าป้องกัน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจะทำหน้าที่ในการสะท้อน หรือดูดซับแสง ไม่ให้แสงยูวีสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง จึงสามารถดูแลและปกป้องผิวหนังจากอันตรายของแสงแดด
ผลการตรวจสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในท้องตลาดโดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย คณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2549 และ 2550 พบว่า ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF ระหว่าง 6-50 มีค่าการปกป้องแสงแดด (Sun Protection Factor, SPF) ต่ำกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลากถึงร้อยละ 48.3 ส่วนผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF สูงกว่า 50 มีค่า SPF ต่ำกว่าที่ระบุไว้บนฉลากถึงร้อยละ 90 จากผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่ไม่ได้คุณภาพ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้อาจทำให้บริษัทผู้ผลิตได้รับผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
ทั้งนี้ข้อกำหนด (regulation) ของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจัดเป็นยาสามัญ (Over-The-Counter, OTC drug) ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น ดังนั้นข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจึงมีความแตกต่างกันระหว่างยากับเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังพบว่าสารปกป้องแสงแดด (UV filters) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดด มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ส่งออก อาทิเช่น มาตรฐาน International Standards Organization (ISO) เช่น ISO 24442, ISO 24443 และ ISO 24444 หรือตามมาตรฐาน US FDA 2011 final rule: Testing and labeling requirement เป็นต้น ตลอดจนในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้แนวโน้มของการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการจะขอการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด รวมถึงวิทยาการในการผลิตผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคคลทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:mupycosmetics@gmail.com, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์หมายเลข 0-2644-8694 แฟกซ์ 0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย 4,500.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) ที่นั่งเต็มแล้ว 8,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) ที่นั่งเต็มแล้ว 8,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ก้าวทันเครื่องสำอาง 2_กำหนดการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2560 12:31น.
- ขอประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2560 12:31น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2560 12:33น.
- แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/5/2560 13:56น.
   


 

http://tinyurl.com/jkh7xx8

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C097-0001 ภญ. วรรณี สกุลนิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
2 C097-0002 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
3 C097-0003 นางสาว กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
4 C097-0004 ภญ. นุชรินทร์ ธีระศักดิ์โสภณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
5 C097-0005 นางสาว จรรยา พัฒนสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
6 C097-0006 ดร. ศิริรัตน์ เกียรติชัยไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
7 C097-0007 นาง ธัญญารัตน์ ตั้วเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
8 C097-0008 ภญ. หทัยรัตน์ เสือวรรณศรี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
9 C097-0009 นาง ปฏิมาดา ศุษิลวรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
10 C097-0010 ภญ. พนิดา เกทิพย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
11 C097-0011 ภญ. อังคณา ลิมป์วรรณธะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
12 C097-0012 ภก. ชูชาติ ศิรามพุช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
13 C097-0013 ภญ. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
14 C097-0014 ภญ. จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
15 C097-0015 ภญ. สุภลักษ์ วิศววิวัฒน์สกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
16 C097-0016 นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
17 C097-0017 นางสาว อภิชญา ชัยรัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
18 C097-0018 ภญ. จิราภรณ์ เหรียญทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
19 C097-0019 นางสาว ศศิลักษณ์ กาญจนพรหม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
20 C097-0020 ภญ. โรหานี หีมหมัน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
21 C097-0021 นาย ทินกร จณะวัตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
22 C097-0022 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ เดชะโชติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
23 C097-0023 นาย ณฐวัฒน์ แดงแท้ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
24 C097-0024 นางสาว ลัดดาวัลย์ เชื้อเจ็ดตน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
25 C097-0026 ภญ. จิรารัตน์ ศรีสวิตติยากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
26 C097-0027 ภญ. พีรยา เอี่ยมปี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
27 C097-0028 ภญ. ฐิติญา วิชยานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
28 C097-0029 ดร. สมกมล แม้นจันทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
29 C097-0030 นาย ศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
30 C097-0031 นางสาว เปรมฤดี แสงเทศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
31 C097-0032 ภญ. เนาวรัตน์ สนั่นพานิชกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
32 C097-0033 นางสาว พรทิพย์ วรกุลลัฎฐานีย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
33 C097-0036 ภก. พิศาลสิทธ์ ธนวุฒิ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
34 C097-0037 ภญ. รัชดาภรณ์ ชูจันทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
35 C097-0038 ภญ. วีณา กุลอึ้ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
36 C097-0039 นพ. ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
37 C097-0040 ภญ. ณัฐพร อมรศรีสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
38 C097-0041 นาย วรพล เวชชาภินันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
39 C097-0042 นาย ทัตเทพ เจริญศักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
40 C097-0044 ภญ. อรรถวดี แซ่หยุ่น ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
41 C097-0045 ดร. อภิรดี โฆษิตฐากุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
42 C097-0046 นางสาว ฐิตินันท์ แสงเรืองชูสิทธิ์ ผู้สนับสนุน+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
43 C097-0047 นาย ธงชัย ไตรพรกนกรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
44 C097-0048 ภก. วัชรี คุณกิตติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
45 C097-0049 ภญ. ดวงแก้ว ธีรศิลป ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
46 C097-0050 ภญ. มาลีนาฎ เพชรแสงใส ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
47 C097-0051 ดร. เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
48 C097-0052 ดร. จาณียา ขันชะลี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
49 C097-0053 ภญ. ธิดาวัลย์ เกรียงไกรศักดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
50 C097-0054 ภญ. นันมนัสท์ พรชัยวิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
51 C097-0055 ภญ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
52 C097-0058 นาย มนตรี สฤษฏ์เลิศธนสิน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
53 C097-0059 ภญ. ธีราพร ประดิษฐ์พรกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
54 C097-0060 พันเอกหญิง ภญ. ทรงสุดา ขวัญประชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
55 C097-0061 ภญ. คัทลียา เมฆจรัสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
56 C097-0063 นางสาว บัณฑิตา ทิศขันสา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
57 C097-0064 ภญ. ธีรดา คำขจร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
58 C097-0065 ภญ. พรพิมล ภู่รุ่งเรืองผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
59 C097-0066 นางสาว สิริพรรณ นาคามาตย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
60 C097-0067 นางสาว ภานุมาศ อาศิรพัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
61 C097-0069 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
62 C097-0070 ภก. นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
63 C097-0071 ภญ. ธิดารัตน์ บาระมีชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
64 C097-0072 นาย บวรธัช มากจีน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
65 C097-0073 นางสาว เฌอปาณ ตรีกิจจา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
66 C097-0074 นางสาว อาภรณี นุ่มทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) corp-online
67 C097-0075 นางสาว ฉัตรามาศ เปลี่ยนศุภผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) corp-online
68 C097-0076 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
69 C097-0077 นางสาว ณัชชา จุ้ยรอด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
70 C097-0078 นาย กีรบุตร กิติยาดิศัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
71 C097-0079 นาย สหาย ก่วยเกียรติสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
72 C097-0080 นางสาว วรัญธิตา อัตโสภณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
73 C097-0081 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
74 C097-0082 นางสาว ภัควลัญชญ์ บุญถม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
75 C097-0083 นางสาว พรรณระวี วิมลโนช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
76 C097-0084 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
77 C097-0085 นางสาว ภิชญาพร ประภาสิทธิื ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
78 C097-0086 นางสาว มนัสวี สุขนิมิตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
79 C097-0087 นางสาว อินทิรา เรืองสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
80 C097-0088 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
81 C097-0089 นางสาว ผาณิต กฤติยรังสรรค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
82 C097-0090 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
83 C097-0091 ภญ. วาสนา แซ่ตั้ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
84 C097-0092 ภญ. อมรา ธนะพืชน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
85 C097-0093 ภญ. ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
86 C097-0094 นางสาว วริสรา ปาละนันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
87 C097-0096 นางสาว มนัสาภรณ์ ฤทธิศร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
88 C097-0097 นางสาว รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
89 C097-0098 นางสาว แสงดาว งามวิวัฒนสว่าง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
90 C097-0099 นางสาว ฐาปนา อรชุน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
91 C097-0100 นางสาว พัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
92 C097-0101 ดร. สุมาลี ปานทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
93 C097-0102 นางสาว ฐาปนี ชูสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
94 C097-0103 ดร. หทัยกร กิตติมานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
95 C097-0104 ภญ. หรรษา มหามงคล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
96 C097-0105 ดร. รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
97 C097-0106 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
98 C097-0107 ภญ. ปาริตา จอมนุ้ย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
99 C097-0108 นางสาว ปุญญาภา สุขสม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
100 C097-0109 ภญ. พามาศ ลิมปิวัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
101 C097-0110 พญ. เอมอร วาสนสิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
102 C097-0111 ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
103 C097-0112 ภญ. พรรณีนุช ศิริวัฒนานุกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
104 C097-0113 นางสาว มนสิชา บุญศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
105 C097-0114 ภญ. ศิวากร รัตนภากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
106 C097-0115 นางสาว ธิดาพร ศุภภัทรานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
107 C097-0116 ภก. ธีธัฐน์ วิริยะสุมน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
108 C097-0117 ภญ. นิภารัตน์ เฉลิมฉลองวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
109 C097-0118 ภญ. วิศรา วิเศษแพทยา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
110 C097-0119 นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
111 C097-0120 ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
112 C097-0123 นาง จิดาภา พลศรีเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
113 C097-0124 ภญ. วิภัทรา ศุภะจินดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
114 C097-0125 ภญ. นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
115 C097-0126 นาย ศุภเมธ ธาราสันติสุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
116 C097-0127 นางสาว ธัญญวรรณ สืบสมาน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
117 C097-0128 นางสาว ปานวาด พิงคานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
118 C097-0129 นางสาว เกศสุดา ทีอุทิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
119 C097-0130 นางสาว ขนิษฐา เจริญก้าวไกล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
120 C097-0131 นาง กุลนันทร์ ผ่องสวัสดิ์กุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
121 C097-0132 ภญ. อมรัตน์ อินทสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
122 C097-0133 ภญ. บุญธิดา มระกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
123 C097-0134 นาง ลาลิตย์ นาราวิโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
124 C097-0135 นางสาว มยุรีย์ เถื่อนขุนขำ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
125 C097-0136 นางสาว จำรัส กุมารเพชร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
126 C097-0137 นางสาว ศศิชา บำรุงกิจ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
127 C097-0138 นางสาว จิราพรรณ น้ำสา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
128 C097-0139 ดร. รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
129 C097-0140 ภก. อิงสาริศา กันตาคม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
130 C097-0141 ภญ. อรอุมา ช่วงชัยชนะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
131 C097-0142 ผศ.ดร. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
132 C097-0143 นางสาว เบญจมาศ รัตนพงศ์อำไพ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
133 C097-0144 นาย ปธิกร โชคฉันทนิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
134 C097-0145 ภก. วิชา จงบุญประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
135 C097-0146 นางสาว หนึ่งฤทัย จำเนียร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
136 C097-0147 นางสาว สิริพร ดิษฐ์เชยเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
137 C097-0148 ภก. ธราวัฒน์ ทาระวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
138 C097-0149 นาย ธันวา อภินันทนกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
139 C097-0150 ภญ. สุวิสา กาญจนนพวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
140 C097-0151 ภญ. สุภารัตน์ สุวัชรังกูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
141 C097-0152 นางสาว ณัฐปภัสร์ คณวัฒน์ปิติคุณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
142 C097-0153 นางสาว จุรารัก ศรีวงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
143 C097-0154 ภญ. สุภัทรญาภรณ์ เผ่าพงษ์ไทย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
144 C097-0155 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
145 C097-0156 ภญ. มัชมน บัวอนนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
146 C097-0157 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
147 C097-0158 พญ. ภัทราวดี เจนศักดิ์ศรีสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
148 C097-0159 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
149 C097-0160 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
150 C097-0161 นาย กัลป์ หอพรสิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
151 C097-0162 ภญ. จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
152 C097-0163 นาย สิทธิพงศ์ สรเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
153 C097-0164 ภก. ธวัชชัย ห้วยห้อง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
154 C097-0165 ภก. ถิรพิทย์ สุบงกช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
155 C097-0166 ภญ. ธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
156 C097-0167 ภก. ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
157 C097-0168 ภญ. พิมลกานท์ เกษมวัฒนาโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
158 C097-0169 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
159 C097-0170 ภญ. ณัฐวดี เลิศจิตติคุณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
160 C097-0171 ภญ. พรรณรัตน์ นงนวล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
161 C097-0172 ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
162 C097-0173 นางสาว เชิญขวัญ จันทรโณทัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
163 C097-0175 นางสาว อรประภา พรมรังฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
164 C097-0176 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
165 C097-0177 ดร. วินัย อวงพิพัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
166 C097-0178 ดร. ประนัดฎา พิมสี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
167 C097-0179 ดร. จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
168 C097-0180 ภญ. เย็นจิต พรหมบุญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
169 C097-0181 ภญ. วิภาดา วงศ์เกษตรชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
170 C097-0182 นาย โสภณ บุญถนอมวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
171 C097-0183 ภญ. พลอยปวัน บุญยะผลานันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
172 C097-0184 นางสาว ณาฐฐิสา สิบแปดเส้นทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
173 C097-0185 ดร. พรรณี หนูซื่อตรง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
174 C097-0186 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
175 C097-0187 ภญ. ชมัยพร ทองอ่อน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
176 C097-0188 ภญ. จิรันธนิน อภิโชติภพนิพิฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
177 C097-0189 นางสาว พัชรัตน์ นิพัทธนานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
178 C097-0190 ภก. ชัยสิทธิ์ ผกามาศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
179 C097-0191 นางสาว ฐาปนี มาลี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
180 C097-0192 นางสาว อรยา เครื่องทิพย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
181 C097-0193 ภญ. ดรัลรัตน์ โกกิฬา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย fax
182 C097-0194 ภญ. ชลัช ศิลาวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย fax
183 C097-0195 ภก. ณัฐพงศ์ หอวิจิตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
184 C097-0196 นางสาว สิริทิพย์ โชติรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
185 C097-0197 ภก. ศิรินยา เพียรทวีรัชต์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
186 C097-0199 ภญ. กัญญมาศ ชื่นอารมณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
187 C097-0200 นางสาว ภานุมาศ คาดีวี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
188 C097-0201 นางสาว ปวีณ์ธิดา นามวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
189 C097-0202 ภญ. สุดาพร ว่องวิเชียรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
190 C097-0203 นาย เกรียงไกร ประสิทธิผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
191 C097-0204 นาง อัญรัตน์ เห็นแจ้ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
192 C097-0205 นางสาว ณัฎฐา แซ่กัง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
193 C097-0206 นางสาว ณัฐพร รอดภัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
194 C097-0207 นาง พรพิไล ศิริรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
195 C097-0208 นางสาว เปรมฤดี สายวา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
196 C097-0209 ภญ. วรนุช ศรีพงษ์สาร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
197 C097-0210 ภญ. ณภัทร ไตรธีรเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
198 C097-0211 ภญ. ณัฐพร ขจรศักดิ์สิริกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
199 C097-0212 ภญ. ธัญลักษณ์ พินิจเชื้อ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
200 C097-0214 นางสาว เพ็ญพิสาข์ พินทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
201 C097-0215 ภก. บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
202 C097-0216 ภญ. ภาวิณี อ้างสันติกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
203 C097-0217 นางสาว ปทิตตา โชติวราธรรม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
204 C097-0219 ภก. ทรงธรรม สุรินต๊ะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
205 C097-0221 นางสาว วจี ทิพรส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
206 C097-0222 ภก. พิพัฒน์ ศรีวชิโรภาส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
207 C097-0223 นางสาว ณัฐพร วิชญวรรณกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
208 C097-0224 นางสาว ศิริลักษณ์ ปงปัญญายืน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
209 C097-0225 นาง ปราถนา ทาประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
210 C097-0226 ภก. ศิวาวุธ ขารพ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
211 C097-0227 ภญ. สุญาณี คงคาช่วย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
212 C097-0228 ดร.ภก. พิศาล จันทฤทธิ์รัศมี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
213 C097-0229 ภญ. ปวีณา อมรนพรัตนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
214 C097-0230 ภญ. พนิดา พานทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
215 C097-0231 ภญ. ศิวาพร เฟื่องฟูสิน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
216 C097-0232 ภญ. ชนิดา พงศ์สงวนสิน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
217 C097-0233 พญ. เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
218 C097-0234 ดร. รุ่งนภา อนันตวรสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
219 C097-0235 นางสาว อัปสร โสตธิมัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
220 C097-0236 นางสาว วสุพร ตันติกุลวรชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
221 C097-0237 นางสาว คัทยวรรณ สัมพันธ์ยุทธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
222 C097-0238 นางสาว วัชราพร ผาวิจิตราสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
223 C097-0239 ภญ. ณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
224 C097-0240 นางสาว กมลวรรณ รัตนภักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
225 C097-0241 พอ.หญิง พิชา คล้ายสิงห์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) onsite
226 C097-0242 นางสาว ยุพา อำนวยพานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
227 C097-0243 นางสาว สุทธิจิต มากกำเหนิด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
228 C097-0247 ดร. ฐิติวรรณ บูรณโชคไพศาล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
229 C097-0248 นางสาว สรวงสุดา ฉัตรสว่าง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
230 C097-0250 ดร. อุษณี เกิดพินธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
231 C097-0251 นางสาว วรัญญา คุณะเพิ่มศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
232 C097-0252 นางสาว ปุณณภา เวชพัฒ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
233 C097-0253 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
234 C097-0254 ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
235 C097-0255 ภญ. ณัฎฐินี อนันตโชต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
236 C097-0256 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
237 C097-0257 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
238 C097-0258 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
239 C097-0259 ภญ. รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
240 C097-0260 อ.ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
241 C097-0261 ภญ. จุฑามาศ ชนะสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
242 C097-0262 ผศ.ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
243 C097-0263 อ.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
244 C097-0264 ภก. ธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
245 C097-0265 ภก. กำชัย แซ่ปัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
246 C097-0266 ภญ. อังศนา เนตรปฎิภาณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
247 C097-0267 ภญ. สุวิชา สร้อยสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
248 C097-0268 ภก. กฤษฎา อาทิตย์เรืองโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
249 C097-0269 ภญ. ปนัดดา เดชวงศ์ญา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
250 C097-0270 ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
251 C097-0271 นางสาว สรภิญญา พีรทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
252 C097-0272 นางสาว อภิญญา เสริมวงศ์สัตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
253 C097-0273 นางสาว สุวลี พรมกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
254 C097-0274 นางสาว ทิตยา เด่นอุดม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
255 C097-0275 ศ.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
256 C097-0276 รศ.ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
257 C097-0277 รศ.ภก. กอบธัม สถิรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
258 C097-0278 รศ.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
259 C097-0279 อ.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
260 C097-0280 อ.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
261 C097-0281 อ.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
262 C097-0282 อ.ภก. จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
263 C097-0283 อ.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
264 C097-0284 ภญ. ศมนธร ภูมิศิริไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
265 C097-0285 นาย วิเชียร ตุลยศรีวรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
266 C097-0287 ภญ. ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
267 C097-0288 ภญ. มยุรี เดชนำบัญชา ผู้สนับสนุน+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) mail
268 C097-0289 ภก. ณัฐทพงศ์ เพ็ชรสังหาร ผู้สนับสนุน+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) mail
269 C097-0290 ภก. เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
270 C097-0291 คุณ พยุงจิต กังวล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
271 C097-0292 คุณ ปนัดดา หะมณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
272 C097-0293 คุณ วัชรี โสภโณวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
273 C097-0294 คุณ สกาวรัตน์ หิรัญกิจมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
274 C097-0295 คุณ ฐิติมา สุริวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
275 C097-0296 คุณ วริศรา ใจมอย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
276 C097-0297 คุณ ฐิติพงศ์ เอี่ยมวราพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
277 C097-0298 คุณ รัตนา วงศ์มุกดาพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
278 C097-0299 คุณ จันทร์เพ็ญ ชัยวงศ์ขจร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
279 C097-0300 คุณ ธรรมรงค์ กลิ่นรอด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
280 C097-0301 คุณ ชานนท์ ศิรามพุช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
281 C097-0302 คุณ กัลศิริ เขียวงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
282 C097-0303 คุณ ณัฏฐนันท์ โลจนาภิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
283 C097-0304 คุณ อัมพิกา ทั่งพรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
284 C097-0305 คุณ ทศพร เลี้ยงเทวา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
285 C097-0306 คุณ วัชรินทร์ พรรัตนมณีวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
286 C097-0307 คุณ วศิมน ธีระวัฒน์สกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
287 C097-0308 คุณ ชลธิชา บรรดาศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
288 C097-0309 คุณ ศรีวัลภา บุรารักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
289 C097-0310 คุณ วิชญ์วุฒิ แต่งเกลี้ยง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
290 C097-0311 คุณ เมสินี พุ่มเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
291 C097-0312 คุณ วรรัตน์ จุนเจือทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
292 C097-0313 คุณ ฐิตินันท์ แสงเรืองชูสิทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
293 C097-0314 คุณ พิมพ์พัฒน์ โปษนานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
294 C097-0315 คุณ พร้อมพงศ์ ตาลเศวต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
295 C097-0316 คุณ กรรวี รัตนมณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
296 C097-0317 คุณ สินิทธ์นุข ลีพัฒนะพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
297 C097-0318 คุณ เปี่ยมสุข สังกรธนกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
298 C097-0319 คุณ จตุพร วิตารัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
299 C097-0320 คุณ วริฏฐา เตรียมไธสง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
300 C097-0321 คุณ ณภัทร พิมพ์แก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
301 C097-0322 คุณ อรุณี อำตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
302 C097-0323 คุณ อภิญญา เกิดผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
303 C097-0324 คุณ นิธินันท์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
304 C097-0325 คุณ โฆษิต ชีรนรวนิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
305 C097-0326 คุณ สมภพ แก้วภูมิแห่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
306 C097-0327 ภญ. นภจร สะวิคามิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
307 C097-0328 คุณ มยุรี เดชนำบัญชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
308 C097-0329 คุณ พงษ์ศักดิ์ วานิชานนทวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
309 C097-0330 ภญ. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
310 C097-0331 คุณ กันตนิกข์ ปันธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
311 C097-0332 คุณ เอกสิทธิ์ รุ่งสว่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
312 C097-0333 คุณ ประมาณ แก้วกำแพง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
313 C097-0334 คุณ บุญศรี เอี่ยมรอด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
314 C097-0335 คุณ วุฒนันท์ รัตนประภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
315 C097-0336 คุณ จิรภา เจาะจง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
316 C097-0337 คุณ ชนะพล สหุนันต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
317 C097-0338 คุณ วลัยรัตน์ บริคุต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
318 C097-0339 คุณ ธีรภัทร์ จรรยาชัยเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
319 C097-0340 คุณ อุษาณิชา รินชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
320 C097-0341 ภก. ณัฐภัทร ดวงจินา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
321 C097-0342 นางสาว ปิยพร วิชัยเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
322 C097-0343 ภญ. นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
323 C097-0344 ภญ. ลักษณา ทรัพย์ชูกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
324 C097-0345 ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
325 C097-0346 นาง บัวสิรินทร์ เตชะไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย mail
326 C097-0347 นางสาว อัครนงค์ รุจิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) mail
327 C097-0348 นางสาว ขนิษฐา นากสุก ผู้สนับสนุน+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C097-0025 นางสาว สินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
2 C097-0034 นางสาว กมลวรรณ ผลวัฒนะ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
3 C097-0035 นางสาว ธันยธร ศรีสกุลกาญจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
4 C097-0043 ภญ. daungruadee sriwarom (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
5 C097-0056 ภญ. จริงใจ อารีมิตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
6 C097-0057 นางสาว วิไลศรี ลิมปพยอม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
7 C097-0062 ภญ. อัมพร อิ้วสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
8 C097-0068 ภญ. กัญญมาศ ชื่นอารมณ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
9 C097-0095 ภก. สุรพล พวงเงิน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
10 C097-0121 นางสาว แน่งน้อย แสงเสน่ห์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
11 C097-0122 นาง ปวีณา ปรวัฒน์กุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
12 C097-0198 นางสาว ยุพา อำนวยพานิช (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
13 C097-0213 นาย ศักดิ์ชัย ธีรธรรมเสถียร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
14 C097-0218 นาย สาโรจน์ โกมลหทัย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
15 C097-0220 ดร. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
16 C097-0244 ภญ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
17 C097-0245 ภญ. นภวรรณ ชวดบัว (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
18 C097-0246 นางสาว พัจนภา เวชอนุรักษ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
19 C097-0249 นางสาว ณัชชา กาญจนเศรณีโภคิน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
20 C097-0286 นางสาว พัจนภา เวชอนุรักษ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**กล่องโฟมบรรจุอาหาร อันตรายอย่ามองข้าม
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.popcornfor2.com/content/นครนิวยอร์ก-สั่งห้ามใช้กล่องโฟ...
Read this article
เมื่อสูงวัย...ร่างกายเปลี่ยน...แล้วผลการรักษาของยาล่ะ...เปลี่ยนด้วยไหม
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อสูงวัย ร่างกายเปลี่ยน...
Read this article
เชื้อโรคในห้องสุขา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this article
น้ำนมแม่ ประโยชน์อเนกอนันต์
อาจารย์ ดร. ผกากรอง วนไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://themominmemd.com/tag/breastfeeding/ ###  ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554