หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยา1.อยากทราบว่าเหตุใดจึงไม่ควรใช้ยา Nac Long (Acetylcysteine 600mg)ในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี 2.ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีแต่น้ำหนัก 54 กก. สามารถใช้ยานี้ได้ไหมคะ เป็นอันตรายหรือไม่ 3.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี น้ำหนัก 54 กก.รับประทานยา carbocysteine 375 mg. ครั้งละเม็ดวันละ 2 ครั้งแล้วเสมหะยังไม่ค่อยลดลงควรจะเปลี่ยนไปรับประทานยาใดหรือไม่คะ


รหัสคำถาม: 1333 ถามโดย: mu (บุคลากรทางสาธารณาสุข) เมื่อ: 07/09/2008-00:11:08 -- อ่านแล้ว 25098 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร คลังข้อมูลยา

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าขนาดยา acetylcysteine ที่ใช้ในเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี คือ 300-400 mg ต่อวัน โดยแบ่งให้ 3-4 ครั้ง(พบในข้อบ่งใช้ใน cystic fibrosis) โดยทั่วไปไม่พบอันตรายจากการใช้ mucolytic ในผู้ป่วยทั่วไป แต่มีรายงานการเกิด bronchospasm ในเด็กที่เป็น asthma และมีรายงานการเกิด anaphylactoid reaction ประมาณ 3 % ซึ่งอาจแสดงอาการของ urticarial rash, angioedema, bronchospasm และ hypotension ได้

สำหรับขนาดยา carbocysteine ในเด็กอายุ 6-12 ปี คือ 250 mg วันละ 3 ครั้ง(ในข้อบ่งใช้ chronic bronchitis) หรือ 750 mg ต่อวัน สำหรับผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาในขนาดที่แนะนำแล้วแต่เสมหะยังไม่ลดลง จึงอาจเปลี่ยนยาเป็น guaifenesin(กลุ่ม expectorant) เนื่องจากเป็นยาที่มีงานวิจัยยืนยันในประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งในผู้ที่มีอาการไอแบบมีหรือไม่มีเสมหะ จึงอาจเลือกใช้แทนยาในกลุ่มละลายเสมหะได้ โดยเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีใช้ในขนาด 100-200 mg ทุก 4 ชั่วโมง(ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 1200 mg ต่อวัน) นอกจากนี้ควรแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอย่างเพียงพอจัดเป็นการรักษาที่ดีวิธีหนึ่ง สำหรับผู้ป่วยที่มีเสมหะข้นเหนียว

อ้างอิงจาก:
www.thomsonhc.com, หลักเกณฑ์ หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี พ.ศ 2547

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service