หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาอยากทราบว่า AMK ใช้เป็นprophylaxis ในโรคไหนได้ค่ะ


รหัสคำถาม: 1840 ถามโดย: เม (บุคลากรทางสาธารณาสุข) เมื่อ: 23/12/2009-09:28:09 -- อ่านแล้ว 28015 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

AMK® เป็นชื่อทางการค้าของยาที่มีส่วนประกอบของ amoxicillin และ clavulanic acid มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา ได้แก่- การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หูชั้นกลางอักเสบ และไซนัสอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Haemophilus influenzae และ Moraxella catarrhalis สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase- การติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่มีสาเหตุจากเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Klebsiella species สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase- การติดที่เชื้อทางเดินปัสสาวะ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ E. coli, Klebsiella species และ Enterobacter species สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ beta-lactamaseนอกจากจะใช้ในการรักษาแล้ว amoxicillin/clavulanic acid ยังพบว่ามีการใช้สำหรับการป้องกันการติดเชื้อในบางกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ไวต่อยานี้ โดยเฉพาะขณะได้รับการผ่าตัด โดยทั่วไปจะให้ยาในขนาดสูงและให้ยานานไม่เกิน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังไม่ชัดเจนในการสนับสนุนถึงประสิทธิผลในการใช้ยาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ ตัวอย่างการใช้ยานี้เพื่อการป้อง เช่น- ป้องกันการติดเชื้อในช่วงการผ่าตัดทางเดินอาหาร หรือหลังจากผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ข้อมูลจากการศึกษาระบุว่าการใช้ amoxicillin 1 g/ clavulanic acid 200 mg ชนิดฉีด ทุกๆ 8 ชม. จำนวนทั้งหมด 4 dose โดย dose แรกให้พร้อมกับการให้ยาชา พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่หรือผ่าตัดช่องท้องได้ 86.4%- ป้องกันการติดเชื้อของแผลจากการกัดโดยสัตว์หรือมนุษย์ วิธีการใช้ยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขนาดยาที่ใช้ คือ 500 mg วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3-5 วันนอกจากนี้ยังป้องกันการติดเชื้อเมื่อมีการผ่าตัดในช่องปาก (ในทางทันตกรรม) ตลอดจนการใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเมื่อมีการผ่าตัดช่องท้อง อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีการนำ amoxicillin/clavulanic acid มาใช้ป้องกันการติดเชื้อดังกรณีข้างต้น แต่การใช้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแต่อย่างใด เพียงแต่ในทางปฏิบัติมีการนำไปใช้กันมากพอสมควรเท่านั้น

อ้างอิงจาก:
1. Amoxicillin/clavulanate potassium. In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2009 Oct 13. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2009. [cited 2009 Dec 24].

2. Antibiotic prophylaxis in bite wounds. In: DRUGDEX® Consults. [Online]. 2007 Oct 13. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2009. [cited 2009 Dec 24].

3. Sancho-Puchades M, et al. Antibiotic prophylaxis in local infection Antibiotic prophylaxis to prevent local infection in Oral Surgery: Use or abuse? Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009;14 (1):E28-33.

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service