หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยายา coccila ชนิดเม็ดและชนิดน้ำ มีส่วนผสมของตัวยาที่ไม่เหมือนกันคือ ชนิดเม็ดจะมีตัวยา Diiodohydroxyquin อยากทราบว่าคนที่แพ้ยากลุ่มซัลฟาจะใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ได้หรือไม่ครับ เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นยากลุ่มซัลฟาหรือไม่ (ขอบคุณครับ)


รหัสคำถาม: 2109 ถามโดย: คุณจันทร์ (บุคลากรทางสาธารณาสุข) เมื่อ: 16/07/2010-13:35:32 -- อ่านแล้ว 14663 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

Coccila เป็นชื่อทางการค้าของยาสูตรผสมที่มีข้อบ่งใช้สำหรับอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ ซึ่งยาดังกล่าวจะมีทั้งรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำเชื่อม โดย

- ยาเม็ดมีตัวยาสำคัญ ได้แก่ Diiodohydroxyquinoline 250 mg, neomycin sulfate 35 mg, phthalylsulfathiazole 250 mg, light kaolin 250 mg และ furazolidone 50 mg

- ยาน้ำเชื่อมมีตัวยาสำคัญ ได้แก่ Furazolidone 50 mg, neomycin 52.5 mg และ kaolin 3 g

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ายาเม็ดจะมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นจากยาน้ำเชื่อม คือ diiodohydroxyquinoline และ phthalylsulfathiazole ซึ่ง phthalylsulfathiazole นั้นเป็นยาที่มีหมู่ sulfonamide อยู่ในสูตรโครงสร้าง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีประวัติของการแพ้ยาในกลุ่ม sulfa จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยา Coccila ชนิดเม็ดครับ แต่สำหรับยาน้ำเชื่อมนั้นไม่มียาที่มีสูตรโครงสร้างของ sulfonamide แต่อย่างใด

อ้างอิงจาก:
1. Coccila® [tab] [Online]. Available from: URL: http://www.mims.com/

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service