หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยามีความจำเป็นต้องซื้อเมลาโทนิน เนื้อหา: สวัสดีครับ แพทย์แนะนำให้ซื้อเมลาโทนินรับประทาน อยากทราบว่า ร้านขายยาใหญ่ๆร้านไหนมีขายบ้างครับ


รหัสคำถาม: 2156 ถามโดย: ผู้ป่วย (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 16/08/2010-10:44:23 -- อ่านแล้ว 1688 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ. ศยามล สุขขา

เมลาโทนินมีสรรพคุณทำให้นอนง่าย จึงแก้ปัญหาการนอนไม่หลับในผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะเวลานาน สรรพคุณดังกล่าวนี้จัดเป็นยาตามพระราชบัญญัติยา ผู้ที่ประสงค์จะทำการผลิต หรือนำผลิตภัณฑ์เมลาโทนินเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรและต้องนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนตำรับยา กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจากการสอบถามจากร้านยาบางแห่งในขณะนี้มีการนำเข้ามาจำหน่าย แต่ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว จากการสอบถามยาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ พบว่ามีบางแห่งที่มียานี้ในโรงพยาบาล แนะนำให้คุณผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลและให้แพทย์เป็นผู้ทำการสั่งจ่ายโดยตรงค่ะ

อ้างอิงจาก:
1. เมลาโทนิน (melatonin) [Available at: http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/drug/pdc_11.htm] Access date 27 August 2010.

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service