หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาทำไม roxithromycin กินก่อนอาหาร erythromycin กินหลังอาหาร ยาสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร


รหัสคำถาม: 2159 ถามโดย: คชภรณ์ (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 16/08/2010-14:55:41 -- อ่านแล้ว 52215 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ. ลักขณา สุวรรณน้อย

ยา Erythromycin และ Roxithromycin จัดเป็นยาปฏิชีวนะที่อยู่ในกลุ่ม Macrolide เช่นเดียวกัน การออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของยาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีข้อแตกต่างกันในทางคุณสมบัติและโครงสร้างของยา โดยยาErythromycin มีความสามารถในการทนกรดได้ต่ำ รวมทั้งการรับประทานอาหารจะมีผลรบกวนการดูดซึมของยา ทำให้ระดับยาลดลงได้ ดังนั้นหากมีการรับประทานอาหารเข้าไปแล้ว โดยปกติร่างกายจะมีการกระตุ้นการหลั่งกรดให้มากขึ้น เพื่อใช้ในการกระตุ้นระบบการย่อยอาหาร ดังนั้นหากรับประทานยา Erythromycin หลังอาหาร จึงทำให้ยามีโอกาสสัมผัสกับกรดได้มากขึ้น ยาก็จะถูกทำลายได้มากขึ้น ปริมาณยาที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจึงลดลงตามไปด้วย จนอาจทำให้ไม่ได้ผลการรักษาที่ดีค่ะ ดังนั้นคำแนะนำในการรับประทานยา Erythromycin จึงแนะนำให้รับประทานก่อนอาหาร 15-30 นาที ค่ะ ในขณะที่ยา Roxithromycin ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทนกรดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารอาจส่งผลรบกวนต่อการดูดซึมยาได้ประมาณ 20 % ดังนั้น คำแนะนำแรกของการรับประทาน Roxithromycin คือ 150 mg วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารค่ะ แต่หากผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยา Roxithromycin โดยเฉพาะ อาการคลื่นไส้ อาเจียน อาจแนะนำให้ปรับการรับประทานยาเป็นหลังอาหารได้ค่ะ

อ้างอิงจาก:
1. Roxithromycin In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2010 Aug17. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2010. [cited 2010 Aug17]. •
2. Erythromycin. In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2010 Aug17. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2010. [cited 2010 Aug17].


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service