หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยามีความเสี่ยงต่อภาวะ myopathy หมายความว่าเป็นอาการอะไร


รหัสคำถาม: 2316 ถามโดย: แอน (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 03/11/2010-21:38:34 -- อ่านแล้ว 15568 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ. ศยามล สุขขา

Myopathy คืออาการผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับกล้ามเนื้อลาย ภาวะ myopathy เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง การได้รับยาบางชนิด เช่นยาลดไขมันในกลุ่ม statins ยาต้านมาลาเรีย ยา colchicine ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น โดยความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดจากยาผู้ป่วยจะมีอาการแสดงที่ไม่จำเพาะ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ (muscle pain หรือ myalgia) กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) กล้ามเนื้อล้า (fatigue) และในบางครั้งผู้ป่วยอาจเกิดอาการทางกล้ามเนื้อที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดจากยา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลให้เกิดความปกติของกล้ามเนื้อหลายตัวร่วมกัน โดยคำแนะนำในการเฝ้าระวังการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อ คือให้มาพบแพทย์ทันทีหากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ

อ้างอิงจาก:
1. ฐิติมา ด้วงเงิน. ภาคผนวก Myopathy/Myalgia/Myositis/Rhabdomyolysis. ใน ธิดา นิงสานนท์, จันทิมา โยธาพิทักษ์ (บรรณาธิการ) ตรงประเด็น เรื่อง Adverse drug reaction. กรุงเทพมหานคร: ปรมัตถ์ การพิมพ์. 2549. 170-173.

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service