หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาDiclofenac inj.ฉีดเข้า เส้น ต่างจากฉีดเข้ากล้ามอย่างไร มีอาการอย่างไรบ้างกรณืฉีดเข้าเส้นเลือดดำ


รหัสคำถาม: 2522 ถามโดย: สงสัย (พยาบาล) เมื่อ: 04/05/2011-20:14:12 -- อ่านแล้ว 52142 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ.พรยุพา ธัญภัทรกุล

การบริหารยา Diclofenac ทาง IV ยาฉีด Diclofenac (Voltaren®) ใน 1 แอมพูล 3 mL มีตัวยา Diclofenac sodium 75 mg (25 mg/mL) สามารถบริหารยาได้ทั้ง IM และ IV

การฉีดยาเข้า IM มักใช้กับอาการปวดรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดข้อรูมาตอยด์ ปวดไมเกรน โดยฉีดครั้งละ 75 มิลลิกรัม เข้า กล้ามเนื้อสะโพกแบบลึกๆ หากปวดรุนแรงเช่นปวดแบบ colic อาจให้ยาขนาดยาสูงสุดต่อวันไม่เกิน 150 มิลลิกรัม โดยควรแบ่งให้ครั้งละ 75 มิลลิกรัม ห่างกันอย่างน้อย 2-3 ชม. และฉีดเข้าสะโพกคนละข้าง ซึ่งการฉีดยา Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อยาจะออกฤทธิ์ได้เร็วภายใน 10-22 นาที

สำหรับการฉีดยาแบบ IV มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดปานกลางถึงปวด รุนแรง ก่อนหรือหลังการผ่าตัด โดยก่อนที่จะให้ยา Diclofenac (Voltaren®) ทาง IV ต้องทำ ให้เจือจางก่อน (ห้าม IV push) ด้วย D5W หรือ NSS ซึ่งมี Sodium bicarbonate เป็น buffer (เพื่อป้องกันการเกิดผลึก หรือตะกอน) โดยผสม D5W หรือ NSS 100-500 มิลลิลิตร กับ 7.5% Sodium Bicarbonate inj. 0.56 มิลลิลิตร ภาชนะที่เปิดใหม่ๆ หลังจากนั้นจึงเติมยาฉีด Diclofenac 1 หลอดลงไปในสารละลายนี้ น้ำยาใส เท่านั้นจึงจะใช้ได้และควรใช้ทันทีหลังเตรียมเสร็จ โดยให้เข้าทางเส้นเลือดดำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง หลังจาก 2-3 ชั่วโมงไปแล้ว ถ้าจำเป็นอาจให้ยา ซ้ำแต่ไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับการป้องกันอาการปวด หลังการผ่าตัด ควรหยดยา (25-50 มิลลิกรัม) เข้าทางเส้นเลือดดำเป็นเวลานานกว่า 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง แล้วตามด้วยขนาด 5 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อวัน อาการข้างเคียงที่พบได้คือ ปวดบวมบริเวณที่ฉีด และหากการผสมยาไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ค่า pH ของสารละลายไม่เหมาะสม หรือเกิดการตกตะกอนก็อาจยิ่งก่อให้เกิดอันตราย เกิดการระคายเคืองมากขึ้น ไปจนถึงเกิดการอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอาจส่งผลเสียรุนแรงได้ค่ะ

อ้างอิงจาก:
1. Data sheet of Voltaren® http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/v/voltareninj.pdf
2. http://www.fenac.net/voltaren-online/
3. ศิริราชเภสัชสาร ปีที่8 ฉบับที่ 8 เดือนมิถุนายน 2552 http://www.si.mahidol.ac.th/km/cops/medication_safety/admin/knowledge_files/832_0.pdf


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมด


สารคลังข้อมูลยา  ฉบับที่ 72

  ฉบับที่ 71

  ฉบับที่ 70


บทความความรู้สู่ประชาชนDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service