หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาอยากทราบ หลักการ และวิธีการทดสอบการแพ้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย วิธี Skin pric test ค่ะ


รหัสคำถาม: 295 ถามโดย: วาสนา พรทนัน (นักศึกษา) เมื่อ: 30/01/2005-09:55:53 -- อ่านแล้ว 1741 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร คลังข้อมูลยา

Percutaneous (prick) skin test เป็นวิธีการทดสอบการแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactans ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น immediate reaction โดยเฉพาะ anaphylaxis ก่อนเริ่มทำการทดสอบ ผู้ป่วยไม่ควรได้รับยาที่รบกวนผลการทดสอบ เช่น antihistamine หรือ corticosteroidสารที่ใช้ทดสอบ

1. Pre-pen 6*106 M 1 หยด

2. Penicillin G 10,000 U/ml 1 หยด

3. Beta-lactam drug 3 mg/ml 1 หยด

4. 0.03% albumin-saline control 1 หยด

5. histamine control ( 1 mg/ml) 1 หยด

วิธีทดสอบ

1. หยดสารแต่ละชนิดลงบนท้องแขน

2. ใช้เข็มสะกิดผิวหนังผ่านทางหยดของสารแต่ละชนิด โดยเข็มทำมุม 45 องศา

3. แปลผลภายใน 15 นาที

4. ผลบวกคือ wheal ขนาด 2*2 มล. และผิวหนังบริเวณนั้นแดง (erythema)

5. ถ้าการทดสอบได้ผลลบให้ทำการทดสอบแบบ intradermal ต่อไป

6. ถ้า histamine control ให้ผลลบ แสดงว่าการทดสอบครั้งนี้ไม่สามารถแปลผลได้

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยไม่มี Pre-pen ซึ่งก็คือ penicillioyl polylysine (PPL) การใช้เพียง Penicillin G จะทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดไปร้อยละ 5-10 หากใช้ทั้งคู่ จะทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดไปร้อยละ 1-3 และหากใช้เพียง PPL จะทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดไปร้อยละ 10-25

สาร 0.03% albumin-saline control ทำหน้าที่เป็น negative control

สาร histamine control ทำหน้าที่เป็น positive control

อ้างอิงจาก:
สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 6(3) ก.ค.-ก.ย. 2547 ฉบับที่ 21 หน้า 15-22

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service