หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาอยากทราบข้อมูลยา Siduol ของบริษัท Eisai ที่ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร ในส่วนของการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร


รหัสคำถาม: 79 ถามโดย: ภก.สายัณห์ (เภสัชกร) เมื่อ: 18/11/2003-22:10:12 -- อ่านแล้ว 18573 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร อุดม จันทร์เจริญ, เภสัชกรคลังข้อมูลยา

สำหรับข้อมูลยา siduol เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยานั้นไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เนื่องจากตำรับยา siduol ประกอบด้วยสารสำคัญมากกว่า 1 ชนิด ได้แก่ vitamin E Ca succinate, rutin, lysozyme chloride, vitamin K1 และ pluronic F-68 เป็นต้น แต่จากส่วนประกอบดังกล่าว สามารถบอกถึงกลไกการออกฤทธิ์ของ siduol ที่เป็นไปได้ในการศึกษาโรคริดสีดวงทวาร

1. ลดการอักเสบที่บริเวณแผลที่หลอดเลือดจากฤทธิ์ antioxidant ของ vitamin E , rutin ซึ่งเป็นสารประเภท flavonoid และสาร rutin ยังมีรายงานในการศึกษาภาวะหลอดเลือดฝอยแตกร่วมกับภาวะหลอดเลือดฝอยเปราะบาง นอกจากนี้ lysozyme chloride อาจช่วยในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นสาเหตุทำให้มีการอักเสบบริเวณ บาดแผลมากขึ้น

2. vitamin K และแคลเซียมที่อยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนกับ vitamin E อาจออกฤทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวของเลือด ( blood clotting pathway ) ลดอาการมีเลือดออกจากบาดแผล (bleeding)

3. pluronic F-68 เป็นสารชนิดเดียวในตำรับที่มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะตัวของเกร็ดเลือด (platelet aggregation) ในระบบการไหลเวียนโลหิตย่อยๆ (microcirculation) ที่เกิด ischemic ขึ้นลดการคั่งของเลือดที่บริเวณดังกล่าว

อย่างไรก็ตามกลไกการออกฤทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวออกมา อาศัยคุณสมบัติเฉพาะของสารนั้น ๆ ในการอธิบายการออกฤทธิ์ของ siduol สำหรับอาการไม่พึงประสงค์, ข้อควรระวัง และการใช้ยาในสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ควรสอบถามข้อมูลโดยตรงจากบริษัทยา เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการตอบประเด็นหลัง

อ้างอิงจาก:
1. Martindale the extra pharmacopeia. 29th edition, 1989.The pharmaceutical press
2. Edwards CM, Heptinsall S, Lowe KC. Pluronic F-68 inhibit agonist-induced platelet aggregation in human whole blood in vitro. Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol 1998;26(5-6):441-7.
3. MIMS Thailand 2002;31(3).ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service