หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


Meropenem-Clavulanic มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อวัณโรคดื้อยา


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม ปี 2552 -- อ่านแล้ว 11464 ครั้ง

การใช้ meropenem ร่วมกับ beta-lactamase inhibitor (clavulanic acid) สามารถเสริมฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อวัณโรคดื้อยา (extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis) ในจานเพาะเชื้อ ทั้ง meropenem และ clavulanic acid มีความปลอดภัยเพียงพอและได้รับการอนุมัติให้ใช้กับเด็กอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป เชื้อวัณโรคที่ดื้อยาต่อยาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก สองและสาม สามารถทำให้ผู้ป่วยตายได้ภายในเวลาเป็นวันถึงสัปดาห์ โดยปกติยากลุ่ม beta-lactam ไม่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อวัณโรคเนื่องจากเชื้อสามารถสร้างเอนไซม์ beta-lactamase ได้ แต่ clavulanic acid สามารถยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้ได้และ meropenem เป็น substrate ที่ไม่ดีของเอนไซม์ดังกล่าว เมื่อใช้ยาทั้งสองชนิดร่วมกันสามารถกำจัดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในจานเพาะเชื้อที่มีออกซิเจนได้ภายใน 12 ชั่วโมง การให้ยาร่วมกันยังสามารถลดเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในภาวะที่ไม่เกิดการแบ่งตัวได้ และเมื่อทดสอบยาทั้งสองชนิดนี้กับเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาอีก 13 สายพันธ์ พบว่า clavulanate-meropenem มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อดื้อยาเหล่านั้น ดังนั้นการใช้ยาร่วมกันของ clavulanate และmeropenem อาจจะเป็นประโยชน์ในการรักษาวัณโรคทางคลินิกต่อไป

อ้างอิงจาก:
http://www.medscape.com/viewarticle/588791...

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service