หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


ยาใหม่สูตรผสม..ผลิตออกจำหน่ายมากขึ้น


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน กันยายน ปี 2547 -- อ่านแล้ว 3300 ครั้ง

ในระยะไม่นานมานี้ มีการผลิตยาสูตรผสม (combined drugs) ออกวางจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งยาบางชนิดนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศแล้ว ตัวอย่างยาสูตรผสมเช่น

- ลดน้ำตาลในเลือดที่มียาในกลุ่ม sulfonylureas หรือ thiazolidinediones ผสมกับ metformin เช่น glipizide + metformin, rosiglitazone + metformin ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน type 2

- ยาลดความดันโลหิตที่มียาในกลุ่ม angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors ผสมกับยาขับปัสสาวะ เช่น enalapril + hydrochlorothiazide, perindopril + indapamide ใช้รักษา essential hypertension โดยยาสูตรผสมนี้ใช้เพียงวันละ 1 ครั้ง (ยาลดความดันโลหิตสูตรผสมชนิดอื่นที่วางจำหน่ายมากมายแล้วในขณะนี้ ได้แก่ ยาในกลุ่ม angiotensin II receptor blockers ผสมกับยาขับปัสสาวะ เช่น losartan, valsartan, irbesartan, candesartan ผสมกับ hydrochlorothiazide)

- ยาลดความดันโลหิตผสมกับยาลดไขมัน เช่น amlodipine + atorvastatin มีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับประโยชน์จากสรรพคุณของยาทั้งสองชนิดนี้พร้อมกัน เช่นผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะไขมันในเลือดสูง

- ยาลดไขมันในเลือดที่มียาในกลุ่ม 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors ผสมกับยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลจากลำไส้ เช่น simvastatin + ezetimibe

- ยาบรรเทาการอักเสบกลุ่ม nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) ผสมกับยาในกลุ่ม sympathomimetic drugs เช่น naproxen + pseudoephedrine ใช้บรรเทาอาการปวดไซนัส ปวดเมื่อยกาย ปวดศีรษะ เป็นไข้ และคัดจมูก อันเนื่องมาจากโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่และโรคของไซนัส

- ยาต้านเชื้อเอชไอวีที่มี nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) 2 ชนิด ผสมรวมในเม็ดยาเดียวกัน เช่น lamivudine (3TC) + abacavir sulfate (ABC) ใช้รักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้ร่วมกับ antiretroviral drug ชนิดอื่นที่ต่าง pharmacological class กัน เช่น กลุ่ม protease inhibitors (PIs) หรือ NNRTIs (non-NRTIs) (จะไม่ใช้ร่วมกับ nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors)

- ยาอื่นๆ เช่น buprenorphine (opiate agonist-antagonist) + naloxone (opiate antagonist) ใช้รักษาผู้ติดสารกลุ่มฝิ่น (opiate dependence)

อ้างอิงจาก:
(1) http://www.centerwatch.com...
(2) http://www.fda.gov...
(3) http://www.docguide.com...

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service