หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาflavoxate สามารถรักษาอาการหดเกร็งของทางเดินอาหารได้หรือไม่


รหัสคำถาม: 3494 ถามโดย: teentop (นักศึกษา) เมื่อ: 12/06/2013-11:10:32 -- อ่านแล้ว 24220 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ.วริยา สารรัตนะ

Flavoxate เป็นยาในกลุ่ม anticholinergic มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งเป็นชนิดของกล้ามเนื้อที่พบได้ที่ทางเดินอาหาร รวมถึงทางเดินปัสสาวะ จากกลไกการออกฤทธิ์ flavoxate จึงน่าจะสามารถรักษาอาการหดเกร็งของทางเดินอาหารได้ แต่ข้อบ่งใช้หลักของ flavoxate ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริการับรอง คือ ลดการหดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะ รักษาอาการปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ซึ่งไม่มีการรับรองให้ใช้ในกรณีของทางเดินอาหารหดเกร็ง ที่นำไปสู่อาการปวดมวนท้อง คลื่นไส้อาเจียน และภาวะลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) เป็นต้น

จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบว่ามีการศึกษาทางคลินิกที่นำเอา flavoxate มาใช้ในภาวะทางเดินอาหารหดเกร็ง นอกจากนั้น flavoxate มีข้อห้ามใช้ในกรณีที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ปกติ มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือ มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร

หากต้องการใช้ยาเพื่อรักษาอาการหดเกร็งของทางเดินอาหาร อาจเลือกใช้ hyoscine ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม anticholinergic เช่นเดียวกับ flavoxate แต่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีทางเดินอาหารหดเกร็งKey words: flavoxate, hyoscine, antispasmodic, mechanism of action, gastrointestinal tract, irritable bowel syndrome, ทางเดินอาหารหดเกร็ง

อ้างอิงจาก:
Drug information handbook with international trade names index, 19th edition.
Sainsbury A. and Ford A.C. (2011) Treatment of irritable bowel syndrome: beyond fiber and antispasmodic agents. Therap Adv Gastroenterol. 4(2): 115–127.

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service