หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาผ่าตัดใส้เลื่อนใต้สะดือแล้วเจ็บแผลเวลาเดินเวลายกของนิดหน่อยก็เจ็บ ตอนนี้กินยา bagapentin จะหายหรือเปล่าและเมื่อไรจะหาย 6 เดือนแล้วที่ผ่าตัดมาทรมารมากค่ะ


รหัสคำถาม: 3806 ถามโดย: นา (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 29/07/2013-21:44:52 -- อ่านแล้ว 2177 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ.วริยา สารรัตนะ

จากคำถามคาดว่าหมายถึงยา gabapentin ซึ่งเป็นยากันชักและบรรเทาอาการปวดปลายประสาท จากการศึกษาทางคลินิกหลายการศึกษา พบว่า gabapentin มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดได้ เช่น การศึกษาโดย Fassoulaki และคณะ ศึกษาผลในการบรรเทาปวดจากการใช้ gabapentin ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูก (ผ่าตัดบริเวณหน้าท้องใต้สะดือ) โดยให้คนไข้ทาน gabapentin 400 mg ทุก 6 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด 18 ชั่วโมง และทานต่อเนื่องหลังจากผ่าตัด 5 วัน พบว่า gabapentin ไม่มีผลบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดแบบเฉียบพลัน แต่สามารถบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดแบบเรื้อรัง หลังจากผ่าตัดแล้ว 1 เดือน ได้ โดยมีคนไข้ในกลุ่มที่ทาน gabapentin รายงานว่าปวดแผลผ่าตัดร้อยละ 36 ในขณะที่คนไข้กลุ่มควบคุม (ไม่ได้ทาน gabapentin) รายงานว่าปวดแผลผ่าตัดร้อยละ 81

จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า gabapentin อาจช่วยบรรเทาอาการปวดแผลผ่าตัดในระยะยาวได้ แต่อาจไม่เห็นผลการรักษาในระยะสั้น แต่ถ้าหากในกรณีนี้ได้ทาน gabapentin ติดต่อกันมา 6 เดือนตั้งแต่หลังผ่าตัด แต่ยังมีอาการปวดอยู่ แนะนำให้กลับไปพบแพทย์และปรึกษาหาแนวทางการรักษาอาการปวดต่อไป ซึ่งแพทย์อาจปรับขนาดยาหรือให้ยาที่ใช้เวลาปวดแบบเฉียบพลันเพิ่มเติมKey words: gabapentin, post-operative pain, analgesic, ปวดหลังผ่าตัด, แก้ปวด

อ้างอิงจาก:
Fassoulaki A. et. al. (2006) Gabapentin attenuates late but not acute pain after abdominal hysterectomy. Eur J Anaesthesiol. 23:136-41.

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service