หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาพบคุณหมอบอกว่าทีค่าการอักเสบ มีภาวะรูมาตอย ให้ยาคลอโลควิน มารับประทานกับยาแก้อักเสบกลุ่มไม่ใช้สเตียรอย อยากทราบเป็นภาหะธารัสซีเมีย กินแล้วจะเป็นอันตรายไหม และรับประทาน ร่วมกับวิตามินบี ได้ไหม


รหัสคำถาม: 7189 ถามโดย: ผึ้ง (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 12/07/2017-21:36:54 -- อ่านแล้ว 412 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อหุ้มข้อ ร่วมกับการอักเสบของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมียาหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในรูปแบบยารับประทาน เป็นยาที่ใช้เพื่อลดการอักเสบของข้อและลดอาการปวดข้อด้วย ส่วนยาคลอโรควิน (chloroquine) เป็นยาที่สามารถชะลอการรุดหน้าของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ ยานี้สามารถสะสมในเนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึงที่ตา ซึ่งอาจทำให้การมองเห็นผิดปกติอย่างถาวรได้ ผู้ที่ใช้ยาจึงควรตรวจตาเป็นระยะ หากพบความผิดปกติต้องรีบหยุดยาและไปพบแพทย์ นอกจากนี้สามารถเกิดอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ ได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ผื่นขึ้น ปวดกล้ามเนื้อ การได้ยินผิดปกติ ส่วนโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เป็นพาหะของโรค จะไม่มีอาการแสดงที่ผิดปกติ จึงไม่จำเป็นต้องรับการรักษาโรคนี้ และสามารถใช้ยาคลอโรควิน, ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ และวิตามินบีได้ นอกจากนี้ไม่พบรายงานปฏิกิริยาระหว่างยาทั้ง 3 ชนิดจึงใช้ร่วมกันได้

Keywords: rheumatoid arthritis, chloroquine, vitamin B, โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, คลอโรควิน

อ้างอิงจาก:
1. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์.http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/tra-guideline-ra-for-gp-2014.pdf
2. Singh JA, Saag KG, Bridges SL, AKL EA, Bannuru RR, Sullivan MC, et al. 2015 American College of Rheumatology guideline for the treatment of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2016; 68(1):1-26.
3. คณะทำงานจัดทำแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย. แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndrome. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลีปวิ่งการพิมพ์; 2557.


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service