หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาอยากทราบอาการข้างเคียงของยา Teno-Em และ Edurant (สูตร PEP) และการตรวจติดตามผลแล็ปหลังกินยาครบ


รหัสคำถาม: 7196 ถามโดย: บ ก (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 25/07/2017-11:21:46 -- อ่านแล้ว 4472 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

Teno-em® มีตัวยาสำคัญคือ tenofovir 300 มิลลิกรัม และ emtricitabine 200 มิลลิกรัม โดยตัวยา tenofovir มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ค่าเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น รวมถึงมีรายงานการเกิดกระดูกบางลงและพบความเป็นพิษต่อไตได้ในผู้ป่วยบางราย ส่วน emtricitabine มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้น้อย แต่อาจทำให้ตับอักเสบกำเริบได้ในรายที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย

Edurant® มีตัวยาสำคัญคือ rilpivirine 25 มิลลิกรัม มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา เช่น ผื่น ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ และค่าเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจมีความรุนแรงมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล

ในการใช้ยาสูตร PEP (post-exposure prophylaxis) เป็นการป้องกันการติดเชื้อหลังได้รับไวรัส มียาหลายสูตรด้วยกัน รวมทั้ง tenofovir/emtricitabine ร่วมกับ rilpivirine ซึ่งจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันหลายสัปดาห์ และเมื่อรับประทานยาครบแล้วให้ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการว่ายังพบเชื้อไวรัสอยู่หรือไม่

Keywords: ยาสูตร PEP, post-exposure prophylaxis, tenofovir, emtricitabine, rilpivirine

อ้างอิงจาก:
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการตรวจรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2560.
2. Lacy C, Armstrong L, Goldman M, Lance L. Drug information handbook with international trade names index. 18th ed. American Pharmacists Association®. 2009-2010: 1548-50.
3. Kluwer W. Rilpivirine: Drug information. UpToDate® 2016. https://www.uptodate.com


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service