หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาสวัสดีค่ะ คือฉันได้รับยา Amoxi To 5oo มา หมอบอกให้กินวันละ 1 เม็ด 3 ครั้ง/วัน เช้า กลางวัน เย็น แต่ว่าวันนี้ทั้งวันฉันยุ่งมากจนลืมค่ะ ตกเย็นมาเลยกินเข้าไปพร้อมกัน 3 เม็ด จะอันตรายมากน้อยยังไงไหมค่ะ


รหัสคำถาม: 7200 ถามโดย: shadow.girl (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 27/07/2017-21:49:14 -- อ่านแล้ว 4446 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยา Amoxi T.O. 500 เป็นชื่อการค้า มีตัวยาสำคัญคือ amoxicillin trihydrate ขนาด 500 มิลลิกรัม ในรูปแบบยาแคปซูลสำหรับรับประทาน ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายระบบในร่างกาย ขนาดยาทั่วไปในผู้ใหญ่ คือ 250-500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง หรืออาจรับประทานยาขนาดสูงขึ้นและรับประทานวันละ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการรักษาโดยทั่วไป 5-7 วัน สามารถเพิ่มขนาดยาหรือระยะเวลาการรักษาได้ตามความรุนแรงของโรค แต่ไม่ควรเกิน 3 กรัมต่อวัน (โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง) นอกจากนี้ต้องระวังการใช้ยาในผู้ป่วยมีการทำงานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง และจำเป็นต้องปรับขนาดยาลดลงตามการทำงานของไต โดยทั่วไปขนาดยาที่รับประทานในแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 1 กรัม จึงไม่แนะนำให้รับประทานยาขนาด 500 มิลลิกรัมพร้อมกัน 3 เม็ด นอกจากนี้การรับประทานยาวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง จะช่วยให้มีระดับยาอยู่ในร่างกายเพียงพอตลอดทั้งวัน อย่างก็ไรตาม หากได้รับประทานไปแล้วจำนวน 3 แคปซูล รวม 1.5 กรัม น่าจะมีความปลอดภัย เนื่องจากการรักษาการติดเชื้อเฉียบพลันในบางกรณีจะรับประทานยาครั้งเดียวในขนาดสูงกว่านี้ ทั้งนี้อาจติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย แต่อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง ยา amoxicillin เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้องรับประทานตามขนาดที่ระบุไว้ที่ฉลากยาและควรรับประทานอย่างต่อเนื่องจนครบระยะเวลาในการรักษา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี และป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

Keywords: amoxicillin, ขนาดยา, ผลข้างเคียง

อ้างอิงจาก:
1. MIMS online Thailand. http://www.mims.com/
2. US FDA. AMOXIL® (amoxicillin) amoxicillin capsules, tablets, chewable tablets, and powder for oral suspension: prescribing information 2017. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/050760s11,050761s11,050754s12,050542s25lbl.pdf
3. Micromedex® 2.0. Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. http://www.micromedexsolutions.com/


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service