ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ข้อมูลการรับตรง ( Direct Admission )

ประจำปีการศึกษา 2560

TOP

กำหนดการ


วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560
วันสอบสัมภาษณ์ เวลา 7.00น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรอกประวัติ Online สำหรับสอบสัมภาษณ์ ล่วงหน้าได้ที่นี่ หรือกรอกที่คณะฯในวันสัมภาษณ์


วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2560
วันตรวจร่างกาย ตั้งแต่เวลา 10.30 ณ หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยต้องทำเวชระเบียน Online ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์

ดูกำหนดการอย่างละเอียด

การเดินทาง


เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ต่อจักรยานยนต์รับจ้าง (ค่าโดยสาร 20 บาท) หรือเดินเท้าประมาณ 700 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาที ดูเส้นทาง


เดินทางด้วยรถประจำทาง
รถประจำทางสายที่ผ่านหน้าคณะฯ (ถ.ศรีอยุธยา) ได้แก่สาย 72, 92, 97, 503, 538 และสายที่ใกล้เคียง (ต้องเดินเท้าต่อ) ได้แก่สาย 8, 44, 67 และ 509

ดูข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียด

มาร่วมเกาะติดข่าวสารและสาระความรู้จากเภสัช’มหิดล

www.facebook.com/mupyclub
เว็บไซต์ข้อมูลการรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2015 www.pharmacy.mahidol.ac.th