งานในคณะเภสัชศาสตร์

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ RSS2.0 - MUPY News


1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรม (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ6. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้7. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล สังกัด โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง (พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์ (17/10/2551(มม.51))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้


  Page Ranking Tool website monitoring service