• ช่วยเหลือ |
 • หน้าแรก |
 • งานวิจัย |
 • งานสมุนไพร |
 • งานตำรับยา        
 •  
   
   

    

     สมอพิเภก

     รายละเอียด (monograph)
     ชื่อวิทยาศาสตร์ :
            - Terminalia belirica  Roxb. 
     ชื่อท้องถิ่น :
  ชื่อไทย
 • ลัน
 • สมอแหน
 • แหน
 • แหนขาว
 • แหนต้น
 • ชื่ออังกฤษ
 • Beleric Myrobalan

 •    วงศ์ :
            - COMBRETACEAE
     ลักษณะ :
            - ไม้ยืนต้น สูง 25-50 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแกมวงรี กว้าง 5-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก มีดอกสมบูรณ์เพศ และดอกตัวผู้อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบสีเหลือง ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม มีสัน 5 สัน

     ประโยชน์ทางยา :
            - ตำรายาไทยใช้ผลดิบเป็นยาระบาย ผลสุกมีฤทธิ์ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย

     รายละเอียดงานวิจัย :

      กลุ่มงานวิจัย :Botany
            - การศึกษาพันธุ์ไม้สกุลสมอในประเทศไทย
              ( A study of the genus Terminalia (Combretaceae) in Thailand)

      กลุ่มงานวิจัย :Pharmacology
            - ( Retroviral reverse transcriptase inhibitory activity in Thai herbs and spices: screening with Moloney murine leukemia viral enzyme)
            - การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธ์และฤทธิ์ต้านมะเร็งของสมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อมและกานพลู
              ( Antimicrobial, antimutagenic and antineoplastic effects of Terminalia belerica Roxb. Phyllanthus emblica Linn. And syzygium aromaticum Linn.)

      กลุ่มงานวิจัย :Survey
            - ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
              ( Diversity of Medicinal Plants and Used with Local Wisdom in Ubon Ratchathani Province.)

      กลุ่มงานวิจัย :Toxicity
            - พิษกึ่งเฉียบพลันของยาแผนโบราณตรีผลา
              ( Subacute Toxicity of Traditional Medicinal Tripala)

     รายละเอียดตำรับยา :
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 6 สังขแพทย์ (ใหญ่)
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 8 ยาแก้สรรลมในปัสสาวะ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 9 ยาขับโลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 27 ยาบวรนาภี
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 45 ยาแก้ลมอุทธังคมาวาต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 50 ยาแก้ไข้
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 13 ยาแก้โลหิตเกิดในกองธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 16 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองเตโชธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 18 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองเตโชธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 21 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองวาตะสมุฏฐาน
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 22 ยาแก้โลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 23 ยาแก้โลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 24 ยาแก้โลหิต
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 46 ยาแก้วหาค่ามิได้ ขนานที่ ๑
            - พิกัดตรีผลา
            - พิกัดตรีสมอ
            - พิกัดจตุผลาธิกะ
            - แก้ไข้ตรีโทษในปถวีธาตุ (ลำไส้ใหญ่, ลำไส้เล็กทั้งสองประการ)
            - ยากินแก้หนังพิการ
            - ยามหาจักรใหญ่
            - ยาตรีหอม
            - ยาหอมนวโกฐ
            - ยาอำมฤควาที
            - ยาไฟประลัยกัลป์ ตำราหลวง   
   
   
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ