• ช่วยเหลือ |
 • หน้าแรก |
 • งานวิจัย |
 • งานสมุนไพร |
 • งานตำรับยา        
 •  
   
   

    

     กานพลู

     รายละเอียด (monograph)
     ชื่อวิทยาศาสตร์ :
            - Syzygium aromaticum  (L.)Merr.ex L.M.Perry 
     ชื่อท้องถิ่น :
  ชื่อไทย
  -
  ชื่ออังกฤษ
 • Clove

 •    วงศ์ :
            - MYRTACEAE
     ลักษณะ :
            - กานพลูเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามรูปวงรีหรือรูปใบหอกกว้าง2.5-4 ซม. ยาว 6-10 ซม. ขอบเป็นคลื่นใบอ่อนสีแดงหรือน้ำตาลแดง เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียวผิวมัน ดอกช่อออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเลี้ยงและฐานดอกสีแดงหนาแข็ง ผลเป็นผลสด รูปไข่

     ประโยชน์ทางยา :
            - ตำรายาไทยใช้ดอกตูมแห้งแก้ปวดฟันโดยใช้ดอกแช่เหล้าเอาสำลีชุบอุดรูฟัน และใช้ขนาด 5-8 ดอก ชงน้ำเดือด ดื่มเฉพาะส่วนน้ำหรือใช้เคี้ยวแก้ท้องเสียขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ นอกจากนี้ใช้ผสมในยาอมบ้วนปากดับกลิ่นปาก พบว่าในน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากดอกมีสาร eugenol ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ จึงใช้แก้ปวดฟัน และมีฤทธิ์ลดการบีบตัว ของลำไส้ทำให้อาการปวดท้องลดลงช่วยขับน้ำดี ลดอาการจุกเสียดที่เกิดจากการย่อยไม่สมบูรณ์ และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดเช่นเชื้อโรคไทฟอยด์บิดชนิดไม่มีตัวเชื้อหนองเป็นต้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้มีการหลั่งเมือก และลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารด้วย

     รายละเอียดงานวิจัย :

      กลุ่มงานวิจัย :Activity
            - การคงฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูและว่านน้ำต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด
              ( The stability effect of the extract from cloves (Eugenia caryophyllus Bullok & Harrison) and myrtle grass (Acorus calamus Linn.) on some fungal plant pathogens.)
            - พืชสมุนไพรบางชนิดที่มีอิทธิพลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและศักยภาพในการใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช
              ( Effects of Some Medicinal Plants on Grouth of Fungi and Potential in Plant Disease Control)

      กลุ่มงานวิจัย :Miscellaneous
            - การถนอมอาหารด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร

      กลุ่มงานวิจัย :Pharmaceutical Technology
            - การพัฒนาตำรับครีมอาบน้ำผสมสารสกัดสมุนไพรจากต้นกานพลู
              ( Formulation of Herbal Shower Cream contains Extraction from Eugenia caryophullus)
            - การพัฒนาเทียนกิ่งและกานพลูเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าเชื้อสำหรับผิวหนัง
              ( The development of Thian King and clove as disinfectants and skin antiseptics)

      กลุ่มงานวิจัย :Pharmacognosy
            - เชื้อรา Aspergillus ที่สร้างแอฟลาทอกซินบี 1 ในพืชสมุนไพรตากแห้ง
              ( Aflatoxin B1-producing Aspergillus in sun-dried medicinal plant materials)

      กลุ่มงานวิจัย :Pharmacology
            - การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อรา
              ( Inhibition of Growth and Aflatoxin Producing Fungi by Medicinal Plants Extract)
            - การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้พืชสมุนไพรและสารสกัดจากพืชสมุนไพร
              ( Control of Insect Pests by Using Medicinal Plants and extracts from Medicinal Plants)
            - การพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดเป็นสารกำจัดศัตรูพืช
              ( Improvement of the Efficiency of some Medicinal Plant Extracts for Pesticide Use)
            - การยับยั้งเนื่องจากสมุนไพรที่มีและไม่มีเกลือไนไตรท์ต่อการย่อยโบไวนซีรั่มอัลบูมินในหลอดทดลอง
              ( Inhibitory effects of medicinal plants with and without nitrite on invitro digestion of bovine serum albumin)
            - การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
              ( Inhibition of acne-causing bacteria by certain natural products.)
            - การศึกษาเบื้องต้นของเครื่องเทศที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรค
            - การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีผลในการยับยั้งเชื้อรา
              ( Antifungal activity of the extract of some medicinal plants)
            - การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธ์และฤทธิ์ต้านมะเร็งของสมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อมและกานพลู
              ( Antimicrobial, antimutagenic and antineoplastic effects of Terminalia belerica Roxb. Phyllanthus emblica Linn. And syzygium aromaticum Linn.)
            - การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่ได้จากธรรมชาติ
            - การศึกษาฤทธิ์โพรออกซิแดนท์ของเครื่องเทศไทย
              ( Study on the pro-oxidative Activity in Thai spices)
            - การศึกษาสมุนไพรยับยั้งการทำงานของคอมพลีเมนต์
              ( The study of inhibition effects of medical herbs on complement activity.)
            - ประสิทธิภาพของกระเทียมและกานพลูในการยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium และ Staphylococcus aureus ในไก่สดแช่เย็น
            - ประสิทธิภาพของเครื่องเทศบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
              ( Antiseptic Properties of Some Spices)
            - ผลของสมุนไพรต่อการกินและฆ่าเชื้อบัคเตรีโดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
              ( The effect of medical herb to bacterial phagocytosis and killing function of neutrophils)
            - ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรแปดชนิดต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและโรคผิวหนังที่คัดเลือก
              ( Effect of the Extract from Eight Species of Medicinal Plants on Growth of Selected Plant Pathogenic Mold and Dermatophytes)
            - ผลยับยั้งของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง
              ( Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants on Dermatophytes)
            - ฤทธิ์ต้านราก่อโรคของสมุนไพรไทย
              ( Thai Medicinal Plant Activity against Pathogenic Fungi)
            - สมบัติยับยั้งเชื้อราของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อราก่อโรคในผักสกุลผักกาด
              ( Antifungal Properties of Some Herbal Extracts on Plant Pathogenic Fungi in Brassica)
            - สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน: ผลของสมุนไพรต่อการกินและการฆ่าเชื้อของเม็ดเลือดขาว
            - สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกกานพลู
              ( Biological Acitve Substances From Eugenia caryophyllus)

      กลุ่มงานวิจัย :Chemistry (Isolate,Extract,Synthesis)
            - การสกัดน้ำมันกานพลู
              ( Extraction of Clove Oil)

      กลุ่มงานวิจัย :Survey
            - การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
              ( The use of Medicinal Plants in communities of Ubonratchathani Province.)

     รายละเอียดตำรับยา :
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 2 ยาบำรุงโลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 7 สังขวิชัย
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 8 ยาแก้สรรลมในปัสสาวะ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 14 ยาบำรุงโลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 23 ยาอินทจรสุรามฤต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 30 ยาแก้หญิงระดูไม่สะดวก
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 31 ยาแก้หญิงระดูไม่สะดวก
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 1 ตำรับที่ 60 ยาเจริญธาตุ 5 .ให้บริบูรณ์
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 1 ยารุโลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 7 ยาดองสำหรับโลหิตเน่าร้าย
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 9 ยาขับโลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 24 ยาบำรุงโลหิต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 26 ยาเจียระไนเพชร
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 27 ยาบวรนาภี
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 33 ยาแก้ไอแห้งไม่มีเสมหะ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 40 ยาแก้ท้องมาน
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 45 ยาแก้ลมอุทธังคมาวาต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 2 ตำรับที่ 49 ยาแก้ริดสีดวง
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 3 ยามหาทิพยรส
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 4 ยาโอสถทิพคุณ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 6 ยาบัณฑิตพระพรหม
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 7 ยาอุดมโอสถ (ใหญ่)
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 8 ยาจักรพรรดิ์
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 10 ยาเทพนิมิตร
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 12 ยาขจรทิพรส
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 14 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองอาโปธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 17 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองเตโชธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 18 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองเตโชธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 19 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองวาโยธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 20 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองวาโยธาตุ
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 21 ยาแก้โลหิตอันเกิดแก่กองวาตะสมุฏฐาน
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 26 ยากำลังราชสีห์
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 36 ยาประจุโลหิตเน่าโลหิตร้าย
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 37 ยาดาวดึงษาทศวิเวก
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 39 ยาแก้บวม
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 41 ยามาลาสันนิบาต
            - คัมภีร์มหาโชติรัตน์ 3 ตำรับที่ 42 ยาแก้ลงแก้บิด
            - ยากล่อมอารมณ์
            - ยาเหลือง
            - ยาชื่อ ชุมนุมวาโย
            - ยารมเท้าตาย
            - ยาประสรรณี
            - ลมตุลาราก
            - ลมกษัยพวกหนึ่งให้จุกอก
            - ยาหงษ์ทอง
            - ยาแก้ลมพรรดึก
            - พระตำราหลวงชื่อปฐมสักรัง
            - พระตำราหลวงเป็นยานัตถุ์
            - ยาบำรุงโลหิต
            - ยามหาสมมิทใหญ่
            - ยาหอมสรรพคุณ
            - ฝนแสนห่าสิงคาทิจร
            - ยาแก้บวมทั่วสรรพางค์กาย
            - ตรีภักตร
            - ตำรับแก้กษัยราก ๒
            - ตำรับแก้กษัยราก ๓
            - ตำรับแก้กษัยเหล็ก ๒ (สนั่นไตรภพ)
            - ตำรับแก้กษัยเหล็ก ๓
            - ยาตัดรากกษัยปู
            - ยาประจุกษัยปลาไหล
            - ยาแกงขั้วนกออกแก้กษัยปลาหมอ
            - ยาประจุกษัยปลาหมอ
            - ยาแก้กษัยปลาดุก
            - ยาแก้กษัยปลวก ๒
            - ยาแก้กษัยปลวก ๓
            - ยารุกษัยลิ้นกระบือ
            - ตำรับยาแก้กษัยเต่า
            - ตำรับยาแก้กษัยกล่อน ๒ (กษัยดิน)
            - ตำรับยาแก้กษัยเลือด ๑
            - ตำรับยาแก้กษัยกล่อน ๑ (กษัยไฟ)
            - ยาดาวดึงษา
            - ตำรับยาถ่าย
            - ตำรับยาแก้กษัยจุกเสียด ๑
            - ตำรับยาแก้กษัยท้น
            - ตำรับยาไฟประไลยกัลป์
            - ยาพรหมภักตร์
            - ตำรับยาแก้กษัยลม ๒
            - ตำรับยาแก้ลมกษัยจุกเสียด
            - ตำรับยาแก้กษัยข้น
            - ตำรับยาน้ำมันสนั่นโสฬศ
            - ตำรับยาแก้ลมกษัย ๒
            - อัมฤตย์โอสถ (เป็นตำราหลวง)
            - ตำรับยาแก้ลม
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 10 อัคคินีวคณะ
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 50 ยาจิตรการิยพิจรูญ
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 52 ยาอาภิสะ
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 53 ยามหากทัศใหญ่
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 55 ยามหาวัฒนะ
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 56 ยามหามาตลุงเกษี
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 60 ยาทรงทานัตถุ์
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 62 ยาทรงทาเมื่อทรงเขี่ย
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 66 น้ำมันมหาวิศถรรภราชไตล
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 68 น้ำมันมหาปไลยกัลป์
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 69 ขี้ผึ้งบี้พระเส้น
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 79 ขี้ผึ้งปิดพระยอด
            - ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ 81 น้ำมันทิพโสฬศ
            - พิกัดตรีคันธาวาต
            - พิกัดตรีพิษจักร
            - ยาตรีวาสัง
            - ยาแก้ปถวีธาตุ ๓ ประการ (พังผืด ปอด พุง พิการ)
            - แก้ปถวีธาตุพิการ
            - ยาแก้บิดเมื่อธาตุแตก
            - แก้หนองแตก ๑
            - มหาชุมชน (แก้ในวสันตฤดู)
            - แก้กระดูกพิการ (พรหมภักตรน้อย)
            - พรหมภักตรกลาง
            - สมมิตรสวาหะ
            - ยาวิสัมพยาใหญ่
            - ยาประสะกานพลู
            - ยาแสงหมึก
            - ยามันทธาตุ
            - ยาประสะเจตพังคี
            - ยามหาจักรใหญ่
            - ยาธรณีสันฑะฆาต
            - ยาธาตุบรรจบ
            - ยาหอมเทพจิตร
            - ยาหอมอินทจักร์
            - ยาหอมนวโกฐ
            - ยาบำรุงโลหิต ตำราหลวง
            - ยาประสะเปราะใหญ่   
   
   
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ