ระบบตรวจสอบตารางการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (BETA version)
ยินดีต้อนรับคุณผู้ใช้ทั่วไป
 
  กลับหน้าหลักปฏิทินกลับเว็บอินทราเน็ตกลับเว็บอินเตอร์เนต
 ปฏิทินการประชุมของคณะ
inter

 รายการสำหรับสมาชิก
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ลงทะเบียนใช้งานระบบ ใช้รหัสเข้า ระบบเดียวกับระบบข้อมูลบุคลากร ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่


 

ตารางการประชุมประจำวันที่ 29/3/2554

ท่านสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ เกี่ยวกับการจัดประชุมต่างๆได้ในส่วนนี้
 

  เวลา รายการ ของ การจัดการ
1 09:00 น. - 16:45 น.   การประชุมวิชาการ “ปัญหาในการเตรียมเอกสารด้านคุณภาพในการขึ้นทะเบียนตำรับยา” คณะ

+ เพิ่มเหตุการณ์เข้าในตารางของวันนี้

การประชุมวิชาการ “ปัญหาในการเตรียมเอกสารด้านคุณภาพในการขึ้นทะเบียนตำรับยา”

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ เวลา : 09:00 - 16:45 บันทึกโดย : สุคเน ทรรภลักษณ์


หลักการและเหตุผล
ยารักษาโรคเป็นปัจจัยและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ มีทั้งตำรับที่นำเข้าและตำรับที่ผลิตโดยโรงงานในประเทศ โดยทุกตำรับต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเจ้าของตำรับต้องนำเสนอข้อมูลที่ยืนยันด้านการรักษา ด้านการผลิต ด้านคุณภาพ ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นเอกสารที่มีแหล่งวิชาการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผู้ประเมินเอกสารขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจึงทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาได้
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนข้อมูลด้านคุณภาพที่ต้องนำเสนอในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และทำความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเจ้าของตำรับยา (ผู้ปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดเตรียมข้อมูลเป็นเอกสาร) และนักวิชาการผู้ประเมิน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีรหัสประจำกิจกรรมคือ 2-000-MDU-000-1103-01 และมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต


ไฟล์ที่แนบมา :

- รายละเอียด.pdf   หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดผ่าน GoogleDocs
- กำหนดการ.pdf   หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดผ่าน GoogleDocs
- ใบสมัคร.pdf   หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดผ่าน GoogleDocs
- ตอบคำถาม_การประชุมตำรับยา.pdf   หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดผ่าน GoogleDocsCopyright © 2007 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย นายโสรัจ ทัศนเจริญ หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล