เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

อรุณสวัสดิ์ เภสัชมหิดลยินดีต้อนรับ

โปรดเลือกบริการที่ท่านต้องการได้จากรายการด้านล่างนี้ หรือ คลิกที่นี่ หากท่านต้องการอ่านข่าวสารจากเรา

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องด้านบนแล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

สำหรับประชาชนและผู้สนใจ


คลังความรู้สู่ประชาชน
ติดตามและรับชมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ยา สมุนไพร อาหาร อาทิ การใช้ยาลดความอ้วน สมุนไพรที่เป็นประเด็นร้อน หรือยาที่มักใช้ผิดบ่อยๆ เป็นต้น
ถาม-ตอบปัญหาเรื่องยา
หากคุณสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา ไม่รู้จะถามใคร ส่งคำถามของคุณมาที่นี่ ให้เภสัชกรของเราเป็นผู้ตอบให้เอง!

สำหรับเภสัชกรและนักวิจัย


หน่วยงานให้บริการวิชาการ
พบกับหน่วยงานบริการอันหลากหลาย อาทิ บริการรับตรวจวิเคราะห์ บริการข้อมูลทางวิชาการ และอื่นๆ ด้วยบุคลากรคุณภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย
งานประชุมวิชาการ
อัปเดทความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ของคุณให้เข้มแข็ง กับหัวข้องานประชุมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้คุณก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไม่มีอะไรหยุดนิ่ง


เหตุการณ์สำคัญในคณะฯ

 • เภสัชมหิดล จัดให้มีการนำเสนอโครงการพิเศษโดยวาจา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
  30 มีนาคม 2558 หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดให้มีการนำเสนอโครงการพิเศษโดยวาจา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 11 และ 18 มีนาคม 2558 และการนำเสนอโครงการพิเศษโดยโปสเตอร์ ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ในการนี้มีโปสเตอร์
 • อาจารย์เภสัชมหิดลติดตามผลความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์
  30 มีนาคม 2558 นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 7 คน (คนไทย 3 คน, ภูฏาน 1 คน, จีน 1 คน, และพม่า 2 คน) นำเสนอผลความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้อง 316 อาคารราชรัตน์ วัตถุประสงค์
 • เภสัชมหิดลจัดโครงการสร้างสุขในองค์กรประจำเดือนมีนาคม 2558
  27 มีนาคม 2558 คณะทำงานโครงการสร้างสุขในองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมอวยพรและมอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องทำงานของบุคลากรผ่านกิจกรรม “ศุกร์สร้างสุข” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยกิ
 • เภสัชมหิดลแสดงความยินดีกับคนดีศรีมหิดล
  26 มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายอำพล บุญเปล่ง ผู้ปฏิบัติงานการเษตร (ชำนาญงาน)อุทยานธรรมชาติวิทยาสีรีรุกขชาติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ’คนดี ศรีมหิดล’ ประเภทสายสนับสนุน ประจำปี 2557
 • ดูข่าวทั้งหมดได้ทาง..


  ติดตามข่าวจากคณะเภสัชฯได้ก่อนใครทาง..
อื่นๆที่น่าสนใจในเภสัชมหิดลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service users online