ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยเข้าอบรม 2 ครั้ง คือ

1.ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560

ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บางเขน กรุงเทพฯ

 

 2.ครั้งที่ 2/2560   ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

  ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บางเขน กรุงเทพฯ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่

http://www.labanimals.net   

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ที่

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2578&depcode=58

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี

โทร.  02-849-6254

โทรสาร.  02-849-6247

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 889 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service