ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 1/2560”

ปี 2560

ชื่อทุน/แหล่งทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

วัน เวลา ที่จัดอบรม

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 1/2560” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   

***ค่าลงทะเบียนคนละ  600  บาท ***

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

จนกว่าจะมีผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนได้ที่

http://tinyurl.com/bio12560

E-mail Address : mucerif.mahidol@gmail.com   Fax: 02-849-6274

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2647&depcode=58

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวประภาพรรณ   

โทรศัพท์  02-849-6220

 

 

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา      

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 669 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


คอนแทคเลนส์ 1 นาทีที่แล้ว
สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service