ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN + 3 UNet Logo Design Competition

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN + 3 UNet Logo Design Competition มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ของ The ASEAN + 3 UNet และเพื่อพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของ The ASEAN + 3 UNetต่อไป
โดยให้นักศึกษาเสนอผลงานการออกแบบ ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 800 ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยให้ส่งผลงานไปที่ AUN ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60 และสำเนามาที่เมล์ opinter@mahidol.ac.th

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 522 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กว่าจะมาเป็นยา 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service