ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The 3rd Asian Undergraduate Summit (AUS) 2017

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  The 3rd Asian Undergraduate Summit (AUS) 2017 ภายใต้หัวข้อ "Leadership in a Complex World : Disruptive Change in Everyday Life" สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 50 คน
โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
-Overeas Leg จัดระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
-Singapore Leg จัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
 
สมัครภายในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560  รายละเอียด Click   http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2775&depcode=68

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 147 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service