ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chinese Summer School of National Chung Hsing University - Taiwan

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chinese Summer School of National Chung Hsing University - Taiwan ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมไต้หวัน โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านมหาวิทยาลัยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่ง CV/Copy of Passport มายังกองวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่ 31 พ.ค. 60
 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 224 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แป๊ะตำปึง 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 2 นาทีที่แล้ว
ไอโอดีนกับสุขภาพ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service