ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้   -  6 กันยายน 2560  นี้ 

 

ปี 2560

ชื่อทุน/แหล่งทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) ในสาขา Social Sciences and Humanties (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้   -  6 กันยายน 2560 

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. http://www.nrct.go.th หรือ https://www.nrms.go.th

2.    http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2889&depcode=58

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ

โทร.  0 2561 2445 ต่อ 207 และ 0 2579 2285

โทรสาร.  0 2561 3049

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน 2560

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 499 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service