ข่าวประชาสัมพันธ์


สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561

 

ปี 2560

ชื่อทุน/แหล่งทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1. ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)

2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)

3. ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 14 กรกฎาคม  2560  นี้

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. http://academics.trf.or.th  

2.   http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2854&depcode=58

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิชาการ สกว.

โทรศัพท์  0-2278-8252-60

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 14 กรกฎาคม  2560

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 290 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


Product Champion ของสมุนไพรไทย 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service