ข่าวประชาสัมพันธ์


สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/2560

สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/2560 จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

ปี 2560

ชื่อทุน/แหล่งทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/2560 จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ระดับปริญญาเอก  ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2560

  2. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF  ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560

  3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF  ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. http://rri.trf.or.th

2. https://www.facebook.com/trfrri

3.   http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2888&depcode=58

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โทร. 0 2278 8226, 0 2278 8200 ต่อ 8369, 8351, 8352, 8353

โทรสาร. 0 2298 0452

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 209 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service