ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Young Scientist Exchange Program

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งวงเงินงบประมาณ จำนวน 395,000 USD ภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program ในกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative - LMI) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับข้อเสนอกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรม Networking Session for LMI Young Scientist Program
สามารถสืบค้นข้อมูลและเสนอโครงการดังกล่าวได้ที่ www.grants.gov ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 201 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service