ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2560”

ประกาศ !!!  

อาจารย์+นักวิจัย+นักศึกษา โปรดทราบ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2560” ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นี้

ปี 2560

ชื่อทุน/แหล่งทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

วัน เวลา ที่จัดอบรม

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2560” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   

***ค่าลงทะเบียนคนละ  600  บาท ***

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

จนกว่าจะมีผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนได้ที่

http://tinyurl.com/bio3-2017

E-mail Address : mucerif.mahidol@gmail.com  Fax: 02-849-6274

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://10.8.51.1/web/docs/downloaddoc.php?downloadid=3075&depcode=58

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวประภาพรรณ  ศูนย์กลาง

โทรศัพท์  02-849-6220, 6223

 

ตั้งแต่บัดนี้ –

2 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 308 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


คอนแทคเลนส์ 2 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 10 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 16 วินาทีที่แล้ว
อันตรายจากการสัก 18 วินาทีที่แล้ว
ผลของชาต่อแม่และเด็ก 26 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service