ข่าวประชาสัมพันธ์


สกอ. รับสมัครผู้ที่สนใจข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส รับสมัครผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2562-2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement  โดยส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุทธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร 020610 5394  ทั้งนี้ สำหรับคณาจารย์ของคณะฯ โปรดส่งเอกสารการสมัคร หนังสือรับรอง (04) และหนังสือยืนยัน (05) ไปยังกองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 16 ก.ค. 2561

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 373 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


หอมดอกปีบ 16 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว
แป๊ะตำปึง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service