ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมวิชาการ เรื่อง Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2011

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2011 วันพุธที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร การสมัครและลงทะเบียน สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 สมัครวันที่ 1-7 ตุลาคม 2554  สมาชิกสมาคม  1,800 บาท  2,400 บาท  เภสัชกรผู้สนใจ  3,000 บาท  4,000 บาท ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาใบโอนเงิน/ธนาณัติ พร้อมชื่อผู้สมัคร) ทางโทรสาร 02-249 9331-2 หรือ e-mail มาที่ hp@thaihp.org หรือทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 3850/2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือสมัครผ่านระบบ online ที่ www.thaihp.org กรุณาตรวจสอบการส่งเอกสารที่หมายเลข 02-249 9333 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 2-000-HPT-000-1110-02 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง รวม 14.75 หน่วยกิต


File Attachment
20110922095627-การประชุมวิชาการเรื่องAdvancesinPharmacotherapeuticsandPharmacyPractice2011.pdf


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 2750 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service