เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ขอแสดงความยินดีกับงานบัณฑิตศึกษาฯ เภสัชมหิดลที่ได้รับ ISO 9001:2008

อ่านแล้ว 640 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2559  
ขอแสดงความยินดีกับ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบข่าย งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา ประกอบด้วย การสนับสนุนและให้การบริการด้านการจัดการการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก การประสานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมไปถึงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรในระบบ online ตาม มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 11 วินาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 29 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service