เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง ’เภสัชวิทยาของยาใหม่’

อ่านแล้ว 276 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชวิทยา จัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง ’เภสัชวิทยาของยาใหม่’ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 200 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมวิทยาการใหม่ๆ ของเภสัชวิทยาของยาที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ในทางการแพทย์ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมและสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรแก้ไอ 1 นาทีที่แล้ว
ยาต้านมะเร็ง 1 นาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service