เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

อ่านแล้ว 447 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารเทพรัตน์ โดยมีคุณสุวรรณา มากลั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service