เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kentucky นำเสนอผลการฝึกอบรม

อ่านแล้ว 488 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและประเมินผลการฝึกอบรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก University of Kentucky ประจำปี 2560 ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเข้ารับการฝึกอบรม (Advanced Professional Practice Experience) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service