เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อ่านแล้ว 304 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
เมื่อวันที่ 11-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้อง 701-702 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก ยาเคมีบำบัดจัดเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยยากลุ่มเคมีบำบัดนี้เป็นยาที่มีลักษณะพิเศษสำคัญหลายประการเช่น มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ซับซ้อน วิธีการเตรียมยาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ยามีราคาค่อนข้างสูง ยาอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้มาก มีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาระหว่างยาได้มากเช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเป็นอย่างดี เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2560 – 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถกลับไปทำงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาล เพื่อตอบรับกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการผลักดันการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการผลิตเภสัชกรที่มีความรู้พื้นฐานที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยไทยต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service