เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์นำเสนอผลการฝึกอบรมสาขาชีวเคมีทางเภสัชศาสตร์

อ่านแล้ว 358 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จิระพรรณ จิตติคุณ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี และคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและประเมินผลการฝึกอบรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 611 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 4 คนจาก University of Santo Tomas เป็นนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก University of Santo Tomas ประจำปี 2560 ในสาขาชีวเคมีทางเภสัชศาสตร์ ที่มาเข้ารับการฝึกอบรม ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาหอม กับคนวัยทำงาน 4 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service