เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลลงนามความร่วมมือกับ School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 452 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Shigehiro Ohdo คณบดีและคณาจารย์จาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ ในโอกาสที่คณาจารย์จาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนามความร่วมมือ คณาจารย์จาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ได้เดินทางไปเยือนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฝ่ายเภสัชกรรม รวมทั้งคลีนิคและบริการทางการแพทย์ของศูนย์ฯ หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาด้วย




Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด



อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service